Kreativnost u poslovanju

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Upoznajte se s metodama i tehnikama poticanja kreativnog razmišljanja.

Svrha i cilj seminara:

Trening je namijenjen manadžerima i poduzetnicima te zaposlenicima u segmentu marketinške komunikacije, voditeljima marketinga, voditeljima prodaje i svima ostalima koji žele koristiti ova znanja i vještine u svom poslovanju. Kreativnost je važna u svim poslovnim procesima i u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda i usluge. Inventivno mišljenje moguće je potaknuti brojnim metodama i tehnikama.

 • objasniti značaj kreativnosti u poslovanju
 • razumjeti važnost poticanja inventivnog mišljenja
 • upoznati se s metodama i tehnikama poticanja kreativnog razmišljanja
 • sagledati važnost kreativnog timskog rada
 • unaprijediti kriterije vrednovanja ideja i uočiti zapreke kreativnosti
 • analizirati inventivnu organizaciju i ulogu manadžera u organizaciji

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Kreativnost u poslovanju
 • Specifičnosti kreativnih osoba
 • Informacija je inovacija
 • Tehnike kreativnog razmišljanja
 • Koraci do kreativnog mišljenja
 • Asocijacije
 • Metafore
 • Mašta
 • Metode razvoja i prodaje ideja
 • Zapreke kreativnog mišljenja
 • Pogreške kod odabira ideja
 • Timski rad i kreativnost
 • Poslovna organizacija i kreativnost
 • Manadžer i kreativnost
 • Vježbe za svaki dan i evaluacija
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne