Osnove Customer Relationship Management-a

Lokacije
Anglo-Adria
Gramača 94
10000 Zagreb
Tel: 01/4637-437, 099/6256-099
Fax: 01/4637-437
Dvodnevna radionica je namijenjena članovima uprave, direktorima poduzeća, menadžerima ključnih kupaca te voditeljima odjela.

Cilj treninga:

 • Definiranje koncepta upravljanja zadovoljstvom klijenta (CRM)
 • Definiranje pretpostavki za uvođenje CRM procesa u poduzeću

Struktura radionice:

 • Definicije i svrha CRM-a
 • Za i protiv CRM-a
 • Kvalitativni i kvantitativni benefiti CRM-a
 • PRM-CRM, Prodaja-CRM
 • Od database marketinga prema CRM-u
 • Integralni elementi CRM strategije
 • Osnovni zadaci CRM-a
 • Podjela benefita
 • Strategijski elementi CRM-a
 • Definiranje karakteristika suvremenog klijenta
 • Karakteristike klijenata sa stanovišta prodaje
 • Lojalni ili profitabilni klijenti?
 • Odnos lojalnost/retencija/zadovoljstvo
 • Mjerenje zadovoljstva klijenta
 • Osnovni segmenti profitabilnosti
 • Životna vrijednost klijenta - CLTV
 • Organizacijske promjene neophodne za uvođenje CRM-a
 • Struktura koja podržava CRM
 • Organizacijski aspekti
 • CRM - odakle početi?
 • Alati za definiranje vrijednosti klijenta
 • CRM alati
 • Segmentiranje klijenata
 • Data mining
 • B2B CRM
 • E-mailing - direct marketing u službi CRM-a
 • CRM ROI

Metode rada: prezentacija, role-plays, diskusija, case study, vježbe.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne