Marketing i prodaja

Lokacije
Centar za strateško upravljanje d.o.o.
Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta; Milenij hoteli V.C. Emina 6
51410 Opatija
Strojarska cesta 12/IV
10000 Zagreb
Tel: 01/6310-080
Fax: 01/6194-766
Solaris Hotels Resort; Hotelsko naselje b.b.
22000 Šibenik
Cilj edukacije je upoznati polaznike za sa značenjem i važnošću marketinga

Vrsta edukacije:
Trening (50% teorija i primjeri, 50% radionica)

Cilj edukacije:
Cilj ovog seminara je da se polaznici upoznaju sa značenjem i važnošću marketinga za svoje poslovanje te da steknu primjenjivo znanje i vještine za sastavljanje marketinškog i plana prodaje. Upoznati će se s tehnikama uspješne prodaje i prezentacije svojeg poduzeća. Seminar će napustiti sa:

 • Radnom verzijom marketinškog i plana prodaje
 • Razrađenim planom prodajnog pregovaranja

Na početku seminara polaznici će se upoznati sa značenjem i važnošću marketinga i marketinškog i prodajnog planiranja. Nakon toga, svaki pojedinačni dio seminara odvija se interaktivno, vrlo je stimulativan i pun primjera. Rad na konkretnim primjerima samih polaznika odvija se u manjim grupama uz korištenje najmodernijih pomagala i metoda edukacije.

Kome je edukacija namijenjena:
Poduzetnicima - vlasnicima, naročito malih i srednjih poduzeća

Sadržaj edukacije:

Od ideje do tržišta - prezentacija, interaktivni rad u grupama

 • Što je marketing?
 • Što je tržite?
 • Plan marketinga i plan prodaje

Uspješno prodajno pregovaranje- interaktivni rad u grupama

 • Aktivno slušanje kupaca i prezentiranje po mjeri“ kupca
 • Prodajni razgovor i njegove faze
 • Ciljevi, klima i atmosfera prodajnog razgovora

Prodaja - interaktivni rad u grupama

 • Greške u prodaji?
 • Direktna prodaja
 • Kako predstaviti sebe i svoje poduzeće
 • Marketing i prodaja putem Interneta
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne