Daktilograf

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Brod
Augusta Cesarca 13
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/ 441-451, 035/ 404-930
Fax: 035/ 404-931
Cilj ovog programa je da osposobi polaznike na obavljanju osnovnih zadataka u birotehničkim i administrativnim poslovima.

Potrebna predznanja
Najmanje završena osnovna škola

Potrebni dokumenti
- Svjedodžba VIII. razreda ili svjedodžba završnog ispita srednje škole
- Domovnica
- Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Zadaća programa je:
upoznati polaznike s organizacijom i tehnikom rada u području birotehnike, osnovnim pojmovima i terminologijom uredske tehnike, svladavanju desetoprstnog sustava slijepog pisanja, usvajanju pravilne tehnike pisanja, pravilnog upravljanja svim dijelovima pisaćih strojeva, razvijanju odgovornosti i navika točnosti, urednosti i sistematičnosti u radu, usvojanju znanja iz zaštite na radu i pravilnom primjenjuju, osposobljavnanju putem praktičnih vježbi za samostalno obavljanje daktilografskih poslova.

Broj polaznika
U skupinama do 20 polaznika

Literatura
Knjige, priručnici i radni materijali koji se dobiju u Pučkom otvorenom učilištu BROD.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne