Pripreme za ispit o stručnoj osposobljenosti

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Samobor
Trg Matice hrvatske 3
10430 Samobor
Tel: 01/3360-112, 01/3361-266, 01/3360-267
Cilj programa je pripremiti kandidata za ispit.

Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se prema programu koji utvrđuje ministar GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA te Pravilniku o postupku I načinu polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, a prema surnju složenosti. Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se pred komisijom.

Ispit o stručnoj osposobljenosti se sastoji od:

  • izrade praktičnog rada i /ili radne probe
  • provjere znanja nužnih za samostalno obavljanje obrta

Ispit o stručnoj osposobljenosti organizira se u pet ispitnih rokova koji se održavaju u:

  • veljači
  • travnju
  • lipnju - pripreme u POU Samobor
  • listopadu
  • prosincu - pripreme u POU Samobor

Sadržaj programa

  • pravo i pravni propisi
  • gospodarstvo
  • strukovni sadržaji

Literatura za ispit
- Osnove gospodarstva, Šoić, Hock
- Pravo i pravni propisi, Tomljenović
- Ispitni katalog - opći
- Ispitni katalog - struka

Program započinje u rujnu za ispit u prosincu, a za ispit u lipnju započinje u veljači.