Pripreme za fakultet

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Samobor
Trg Matice hrvatske 3
10430 Samobor
Tel: 01/3360-112, 01/3361-266, 01/3360-267
Program u POU Samobor postoji već četiri godine. Od ovoga proljeća program sufinancira Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja sa šezdeset posto cijene koštanja programa.

Pripremati se možete za sljedeće fakultete:

  • filozofski fakultet
  • učiteljska akademija
  • pravni fakultet
  • fakultet elektrotehnike i računalstva
  • fakultet strojarstva i brodogradnje
  • rudarsko-geološko-naftni fakultet
  • priprodoslovno matematički fakultet
  • geodetski fakultet
  • geotehnički fakultet
  • građevinski fakultet

U programu polaznici prolaze gradivo pojedinih predmeta koji se traže u razredbenom ispitu za pojedini fakultet.

Tko se može upisati

Upisati se mogu svi koji žele pohađati pripreme za upis na fakultet. Pravo na sufinanciranje od 60% cijene koštanja programa imaju samo građani Grada Samobora i Grada Svete Nedelje.

Trajanje programa

Program traje 100 sati i odvija se subotama u POU Samobor. Započinje odmah iza Nove godine i odvija se subotama do lipnja mjeseca.