Digitalna fotografija - hobby

Lokacije
CEKAO Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb
Tel: 01/6119-886, 01/6119-869, 01/6130-039
Polaznici se upoznaju s konstrukcijom digitalnih fotoaparata i njihovim funkcioniranjem, principima snimanja digitalnim fotoaparatom, snimanjem u interijeru i eksterijeru, principima digitalizacije, problemima šuma...

Principi snimanja digitalnim fotoaparatom, principi digitalizacije, programi za pretraživanje, izradu i obradu fotografija, kako koristiti kompjutorski program Adobe PhotoShop , tipovi slikovnih datoteka, Upotreba boje, rad sa slojevima, rad sa paletama, Kompresija, eksport fotografija

 

Tečaj digitalne fotografije i Photoshopa (40 nastavnih sati)

Polaznici se upoznaju s konstrukcijom digitalnih fotoaparata i njihovim funkcioniranjem, principima snimanja digitalnim fotoaparatom, snimanjem u interijeru i eksterijeru, principima digitalizacije, problemima šuma, kreativnim zahvatima na fotografiji. Nastava se provodi u informatičkoj radionici. Koristi se kompjutorski program Adobe Photoshop za obradu fotografija

Voditelj: Amir Šepić

Digitalna fotografija i Photoshop: od 6 do 9 polaznika

Reference voditelja: Amir Šepić, usavršavao se u Burghausenu i Pragu u radu s računalima i na multimedijalnim projektima. Bavi see primjenjenom industrijskom, reklamnom i tehničkom stručnom fotografijom, a posljednjih nekoliko godina digitalnom fotografijom, Autor je fotografija u brojnim katalozima i drugim edicijama. Godinama je predavač u Foto klubu Zagreb. Od 2001. g. vodi tečajeve digitalne fotografije u bivšem Centru za kulturi i obrazovanje «Zagreb», sadašnjem Pučkom otvorenom učilištu Zagreb.

Trajanje: 40 nastavnih sati (10 termina x 4 školska sata)

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne