Pripreme za fakultete

Lokacije
Feb d.o.o.
Gorenci 32
10000 Zagreb
Tel: 01/3737-375, 091/3737-374.
Fax: 01/3737-377
Programi priprema osmišljeni su za svaki pojedinačni fakultet, odnosno grupaciju fakulteta te za više škole.

Istodobno su prilagođeni pojedinim skupinama polaznika, složenim prema školama iz kojih oni dolaze, odnosno prema predznanju pokazanom na inicijalnom testu. U njima kombiniramo ciljana predavanja i rad na originalnim pitanjima i zadacima s prijamnih ispita u proteklih 10 do 15 godina. S ponosom ističemo da smo jedina institucija te vrste koja za svoje tečajeve ima preporuku Ministarstva prosvjete i športa i Uprave za školstvo još od 1996. godine. Dosljednom primjenom tih programa ostvarujemo ciljeve priprema.

Ciljevi programa

 • kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva skratiti vrijeme pripremanja za prijamni ispit
 • obraditi potrebne nastavne sadržaje koji nisu obuhvaćeni srednjoškolskim programima
 • kvalitetno ponoviti nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem
 • kandidatima skrenuti pozornost na postavljene zamke, dvosmislena i "trik" pitanja, načine rješavanja zadataka najkraćim putem, itd.
 • utvrđivati gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s prošlih prijamnih ispita
 • čestim kontrolnim testovima omogućiti kandidatima kontinuirano praćenje vlastitog napredovanja, uz upute za individualno nadoknađivanje eventualnih zaostataka
 • završnim testom, u pravilu originalnim prijamnim testom s pojedinog studija, pridonijeti samopouzdanju polaznika i znatno umanjiti negativni psihološki učinak prvog susreta sa stvarnim testom

Pripreme organiziramo za:

 • tehničke znanosti
 • arhitekturu
 • ekonomske znanosti
 • pravo
 • političke znanosti
 • biomedicinske
 • biotehničke znanosti
 • filozofski fakultet
 • pedagoške znanosti
 • defektologiju
 • visoku zdravstvenu školu

Iskustvo je pokazalo da se najbolji rezultati postižu trojakim sustavom pripremnih tečajeva: zimsko-uskrsnim (tijekom zimskih i proljetnih školskih praznika, kada su učenici rasterećeni od redovnih školskih obaveza), kontinuiranim (subotama tijekom 2. polugodišta, koji nude polaganije usvajanje gradiva, a ujedno su i priprema za maturu) i intenzivnim ljetnim (neposredno prije prijamnih ispita, koji se temelje na koncentriranom svakodnevnom usvajanju gradiva, uz visoko predznanje zbog netom položene mature).

Proljetni tečajevi (petodnevni) polaznicima pružaju mogućnost upoznavanja sa zahtjevima pojedinih fakulteta, materijalima i stručnom literaturom. Kratak pregled relevantnog gradiva daje smjernice za eventualno samostalno učenje kod kuće ili je blagovremena priprema za uspješno praćenje ljetnih intenzivnih tečajeva koji se održavaju pred same prijamne ispite. Stoga polaznicima proljetnih tečajeva odobravamo 15 % popusta pri upisu na ljetne tečajeve.

Polaznicima izvan Zagreba Centar osigurava smještaj u zagrebačkim učeničkim domovima u neposrednoj blizini mjesta održavanja priprema.