Dječji njegovatelj - dadilja

Lokacije
Suvremeno učilište u Splitu
Put brodarice 6
21000 Split
Tel: 021/323-077, 021/339-170, 098/430-037
Fax: 021/323-078
Gotovčeva 1/I
10000 Zagreb
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Šetalište 13. divizije 68
51000 Rijeka
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Zrinsko Frankopanska 16
23000 Zadar
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Petra Svačića bb
20340 Ploče
Tel: 020/670-703
Ćira Carića 4
20000 Dubrovnik
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Osnovni cilj programa osposobljavanja za dječjeg njegovatelja – dadilju je osposobiti polaznike za čuvanje predškolske djece (od navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu), u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, u obiteljskim uvjetima u vrijeme kad roditelji rade ili studiraju.

Za ostvarenje tog cilja potrebno je ostvariti zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • upoznati polaznike s mjerama za očuvanje i unapređenje zdravlja, zdravstvenom odgoju, ranom otkrivanju bolesti, te o postupku s bolesnim djetetom,
 • provoditi njegu, higijenu i zdravstveni odgoj malog djeteta, razlikovati najčešće dječje bolesti te izvoditi hitne medicinske intervencije
 • primijeniti osnovne komunikacijske procese (verbalni govor, neverbalni govor, aktivno slušanje, povratna informacija)
 • napraviti kvalitetan „scenarij“ na kojem će temeljiti djelovanje te tako pokazati uvažavanje partnerstva s obitelji kao važne pretpostavke uspješnog funkcioniranja)
 • upoznati polaznike sa spoznajama o razvoju djece o ranom djetinjstvu i djece predškolske dobi, neophodnima za razumijevanje zakonitosti predškolskog odgoja i prikladnosti primjene odgojnih postupaka
 • steći praktične kompetencije za djelovanje, stvarnu afirmaciju predškolskog životnog razdoblja kao kritičnog razvojnog perioda u životu svakog čovjeka
 • koristiti dječju igru kao optimalno sredstvo, metodu i aktivnost u poticanju dječjih razvojnih potencijala
 • omogućiti polaznicima ovladavanje sustavom teorijskih znanja i umijeća
 • steći pedagoško-psihološka znanja koja su potrebna za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa

Uvjet za upis

 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje o psiho-fizičkom zdravlju
 • sanitarna knjižica
 • uvjerenje o nekažnjavanju
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne