Wellness manager

Lokacije
Suvremeno učilište u Splitu
Put brodarice 6
21000 Split
Tel: 021/323-077, 021/339-170, 098/430-037
Fax: 021/323-078
Gotovčeva 1/I
10000 Zagreb
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Šetalište 13. divizije 68
51000 Rijeka
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Zrinsko Frankopanska 16
23000 Zadar
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Petra Svačića bb
20340 Ploče
Tel: 020/670-703
Ćira Carića 4
20000 Dubrovnik
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Osnovni cilj programa usavršavanja za wellness managera je usvajanje i razvoj suvremenih menadžerskih znanja i vještina, kako bi učinkovito upravljao poslovnim procesima u području wellnessa.

Zadaci programa:

 • upoznati polaznike sa specifičnim znanjima, vještinama i stavovima za kreiranje, koordinaciju i primjenu wellness programa i radnih procedura,
 • osposobiti ih za timski rad,
 • razvijati komunikativnost zbog potrebe da s lakoćom ostvaruje učinkovit odnos s djelatnicima i korisnicima wellness usluga.

Uvjet za upis

 • završena srednja škola

Program je namijenje onima koji već obavljaju funkciju menadžera, kao i onima koji se pripremaju za obavljanje te funkcije.

Sadržaj programa:

 • SPA WELLNESS INDUSTRIJA: Potencijalni razvoj spa wellness industrije. Wellness tržišna analiza.
 • WELLNESS POSLOVANJE: Planiranje i organizacija wellness poslovanja. Metode racionalizacije troškova poslovanja. Metode maksimalizacije prihoda poslovanja. Direktna prodaja, optimalizacija radnih procesa, produktivnost, efikasnost.
 • VOĐENJE I TIMSKI RAD: Vođenje i timski rad. Kreiranje sustava nagrađivanja i motivacija zaposlenika.
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE I PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA: Komunikacijske vještine. Poslovna psihologija.
 • MARKETING I PRODAJA VJEŠTINE: Psihologija kupca. Upselling. Sljubljivanje proizvoda s procesima i obrnuto. Management reklamacija.
 • TRAIN THE TRAINER PROGRAM
 • STANDARDNI KVALITETE U WELLNESU
 • KONTROLIRANJE POSTAVLJENIH CILJEVA, PODUZIMANJE MJERA U SLUČAJU NJIHOVA NEOSTVARENJA
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne