Definiranje timova u organizacijama

Lokacije
Proactiva d.o.o
Hermanova 17h
10000 Zagreb
Tel: 01/6556-598, 091/5205-070
Fax: 01/6556-598
Program je namijenjen novooblikovanim odnosno već postojećim timovima koji su unutar kompanije odgovorni za postizanje konkretnih ciljeva i zadataka.

CILJ

Postići optimalnu grupnu i organizacijsku sinergiju kreiranjem efikasnih timova. Poboljšanje interakcije između postojećih timova i istraživanje timskog profila svakog pojedinog člana tima. Program je namijenjen novooblikovanim odnosno već postojećim timovima koji su unutar kompanije odgovorni za postizanje konkretnih ciljeva i zadataka. Promijenjene okolnosti i novi poslovni izazovi postali su povod oblikovanju brojnih timovima u gotovo svim suvremenim organizacijama. U mnogim su timovi polučili značajne uspjehe i izravno utjecali na veću produktivnost kompanija i stvaranje inovacija koje su bitno promijenile poslovne i društvene procese. Međutim, u nerijetkim, primjena timova pokazala je suprotne učinke, od stagnacije do pada produktivnosti.

Uvođenje timova često je praćeno frustracijama, nedoumicama i zbunjenošću, što se može pogrešno protumačiti kao signal da timovi nisu pogodan oblik rada u toj organizaciji. Preduvjet uspješnoj primjeni timova je organizacija pripremljena za implementaciju timskog rada te profesionalan i stručan pristup u oblikovanju timova i poticanju timskih procesa. Program Timskog rada kroz svoje module nudi široki raspon metoda i načina oblikovanja timova i poboljšanja njihovog učinka, uvažavajući jedinstvenost svake organizacije i pojedinca.

 • pripremiti organizaciju i menedžment za oblikovanje i razvoj timova
 • postići veću grupnu i organizacijsku sinergiju
 • prepoznati timske snage i slabosti
 • poboljšati interakciju među članovima tima
 • poboljšati razinu podrške i povjerenja na radnom mjestu
 • smanjiti stres i poboljšati načine suočavanja sa stresom
 • razviti zdrave odnose među timovima i radnim skupinama
 • pružiti pomoć visokom rukovodstvu u postizanju misije i vizije poduzeća
 • istražiti timski profil svakog člana tima

SADRŽAJ

Program se sastoji od intenzivnih i interaktivnih seminara, koji uključuju grupni rad, analize slučajeva i kritičnih događaja, programirane instrukcije, igranje uloga, simulacije, igre i slične strukturirane aktivnosti, rješavanje problema, brainstorming tehnike, skupne rasprave, demonstracije, prezentacije, interaktivne audiovizuelne metode. Radi što boljeg učinka i bolje razmjene informacija njeguje se stimulativno, ali povjerljivo radno okruženje. Treba istaknuti da je Miljenko Bošković, među prvima u Hrvatskoj, primijenio koncept izvođenja timskog rada na otvorenom, usklađujući potrebe razvoja ljudskog resursa u kompaniji s izazovima prirodnog okoliša i u njega inkorporirane timske zadatke.

Brižljivo odabrane mikrolokacije za izvođenje treninga nalaze se širom Hrvatske, u Istri, Dalmaciji, Hrvatskom Zagorju kao i duž domaćih rijeka koje omogućuju i teambuilding aktivnosti koji su logičan „follow up“ ovog edukacijskog modula. Evaluacija treninga na otvorenom pokazala je njihovu značajno veću učinkovitost i veći stupanj kasnije iskorištenosti od onih održanim u kompanijama.

Broj polaznika po grupi: 12 - 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne