Izolater

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Libar
Nikole Zrinskog 28
35000 Slavonski Brod
Tel: 091/4430-090
Sustav je namijenjen osposobljavanju radnika u graditeljstvu koji već rade ili će raditi na izolaterskim poslovima.

Obilježja sustava

Sustav omogućuje stjecanje potrebnih znanja bez prekida redovite aktivnosti radnika u poduzeću, jer se obavlja nakon radnog vremena ili u kraćoj odsutnosti s redovitog posla.
Polaznici moraju prisustvovati teoretskoj i praktičnoj nastavi, dok se za utvrđivanje znanja koristi priručna literatura.

Programska usmjerenost

Program je namijenjen stjecanju osnovnih znanja i vještina za obavljanje izolaterskih poslova.
Kako se ponekad ti radovi obavljaju u uvjetima opasnim po život (rad na visini) i zdravlje radnika, program sadrži i predmete koji polaznike uvode u poznavanje tehničkih propisa i opasnosti pri radu.

Sudionici osposobljavanja

Polaznici osposobljavanja za osnovne izolaterske poslove moraju imati završenu osnovnu školu, biti stariji od 18 godina te moraju zadovoljiti na pregledu zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Organizacijski oblik i trajanje osposobljavanja

Organizacijski oblik osposobljavanja je seminarski, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Ukupan fond sati nastave (teorijskog dijela) određen je ovim nastavnim planom i programom i provodi se u trajanju od 35 nastavnih sati.

Cilj programa

Osnovni cilj osposobljavanja za osnovne izolatorske poslove je stjecanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja te primjena istih u praksi.

Zadaci programa

 • upoznati polaznike sa mjerama zaštite za rad na siguran način i potaknuti ih na stjecanje navika njihove stalne primjene
 • upoznati polaznike s materijalima koji se koriste u izolatorskim radovima
 • naučiti polaznike osnovnim znanjima o tehnologijama rada u okviru svoga zanimanja i drugim znanjima za svladavanje programa praktične nastave
 • naučiti polaznike da ovladaju vještinama manje složenih radnih operacija te osposobiti ih za rad uz nadzor kvalificiranog radnika
 • razviti kod polaznika osjetljivosti i interes za vrednovanje nedostataka i prednosti pojedinih sustava izolatorskih rješenja
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne