Ličilac

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Libar
Nikole Zrinskog 28
35000 Slavonski Brod
Tel: 091/4430-090
Sustav je namijenjen osposobljavanju radnika (prvenstveno u građevinarstvu) koji već rade ili će raditi ličilačke poslove.

Obilježja sustava

Sustav omogućuje stjecanje potrebnih znanja bez prekida redovite aktivnosti radnika u Poduzeću jer se obavlja nakon radnog vremena ili u kraćoj odsutnosti s redovitog posla. Polaznici moraju prisustvovati teoretskoj i praktičnoj nastavi, dok se za utvrđivanje znanja koristi priručna literatura.

Programska usmjerenost

Program je namijenjen osobama koje se žele osposobiti za obavljanje osnovnih ličilačkih poslova. To su pretežno osobe koje te poslove i radne zadatke obavljaju u praksi u poduzećima i drugim tvrtkama, a nisu pohađale potrebno sustavno osposobljavanje. Program obuhvaća upoznavanje i svladavanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja za obavljanje tih poslova.

Sudionici osposobljavanja

Program je prilagođen radnicima u graditeljstvu, ali mogu se osposobljavati i radnici s osnovnim obrazovanjem. Sudionici osposobljavanja moraju imati završenu osnovnu školu, biti stariji od 18 godina te moraju zadovoljiti na pregledu zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje ovog posla.

Organizacijski oblik i trajanje osposobljavanja

Organizacijski oblik osposobljavanja je seminarski, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Ukupan fond sati nastave (teorijskog dijela) određen je ovim nastavnim planom i programom i provodi se u trajanju od 25 nastavnih sati. Praktični dio osposobljavanja odvija se na radnom mjestu, pod nadzorom osposobljene osobe, u trajanju od 120 sati.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne