Napredne tehnike pregovaranja

Lokacije
Udruga NLP Hrvatska
Tuškanac 12/3
10000 Zagreb
Tel: 01/4834-525, 098/385-559
Fax: 01/4834-747
Polaznici seminara bave se prepoznavanjem i analizom vlastitih modela komunikacije.

Slijedom posebno prilagođenih vježbi razvijaju se i unaprjeđuju pregovaračke sposobnosti polaznika. Razvijanje osobnosti i prilagodljivosti u komunikaciji nadopunjeno je uspješnim modelima planiranja pregovora i osobne organizacije.

Tečaj traje 16 sati i omogućava usavršavanje vještina NLP-a u specifičnim poslovnim situacijama u kojima je potrebno trenutno prepoznavanje komunikacijskih modela sugovornika i preuzimanje inicijative u komunikaciji.

IZBOR IZ TEMA
Tri stupa pregovora, osobnost i uvjerljivost, faze pregovora, vođenje govorom, pristup planiranju u sedam koraka, uspostavljanje pozitivnog odnosa...

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne