Flash ActionScript

Lokacije
Učilište ProAnima
Vodnikova 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4843-201
Fax: 01/4843-057
Cilj seminara je polaznike upoznati s radom varijabli, korištenje formi i gotovih funkcija objekata i njihovih metoda, manipuliranje objekatima pomoću akcija te kreiranje animacija uz korištenje ActionScripta.

Sadržaj seminara:

Uvod, komunikacija unutar action scripta, even driven actions, napredna izrada buttona, ubacivanje simbola u simbol, movie clip u button, izrada interaktivne stranice u flashu, varijable u action scriptu, instrukcije goto, stop, tell target, primjeri s varijablama, get URL, load movieclip, izrada interaktivne animacije, izrada interaktivne animacije, izrada interaktivne animacije s variablom, formular u flashu, polja, komuniciranje s poljima, izrada formulara s animacijom, Izrada ostalih elemenata formulara u flashu, testiranje polja, upload varijabli i pozivanje CGI-scripte, kombinacija naučenih elemenata, implementacija flasha u dreamweaver, komunkacija linkova iz flasha s dreamweaverom

Uvjet za upis:

- poznavanje rada u Adobe Flash programu
 

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne