BLENDED – ITILv3 Intermediate: Lifecycle Stream - Continual Service Improvement

Lokacije
ITSM Partner d.o.o
Antunovac 8d
10000 Zagreb
Tel: 01/549-280
U Blended edukacijskoj ponudi nudimo mogućnost e-learninga nadopunjenog specijaliziranom jednokratnom dvodnevnom radionicom na kojoj polaznici kroz Case study bazirane zadatke utvrđuju naučeno te se pod vodstvom stručnog trenera pripremaju za način ispitivanja certifikacijskog ispita.

Continual Service Improvement (Lifecycle stream) je seminar Intermediate stupnja ITIL v3 certifikacijske sheme koji produbljuje znanje iz područja kontinuiranog poboljšavanja kako procesa tako i usluga. U seminaru se izmjenjuju teoretski dio, te zadaci namjeni pojedinačnom ili timskom izvršavanju. Seminar završava jednodnevnom radionicom na kojoj polaznici utvrđuju naučeno te se pod vodstvom stručnog trenera pripremaju za način ispitivanja certifikacijskog ispita.

Seminar je osmišljen u skladu s zahtjevima APMG (službeni akrediter za ITIL) i polaganje pripadnog ispita donosi 3 boda u ITIL Certifikacijskoj shemi.

Seminar je namijenjen...
Seminar je namijenjen svima koje žele steći znanje o ITIL preporukama vezano uz kontinuirano poboljšanje usluga i procesa u organizaciji.

Sadržaj seminara

 • Uvod u Continual Service Improvement (osnove, ciljevi i smjernice)
 • Procesi: CSI-proces, 7-Step-Improvement proces, izvještavanje, metrike i pravila, kao i sučelja prema ostalim procesima u životnom ciklusu usluge
 • Metodologija, tehnike i organizacija
 • Tehnologija i alati koji podržavaju Continual Service Improvement
 • Implementacija Continual Service Improvement-a
 • Kritični faktori uspjeha i rizici

Preduvjeti

 • ITIL v3 Foundation/ ITILv2-v3 Foundation Bridge certifikat (u prijavi za seminar potrebno je navesti broj certifikata)
 • Znanje engleskog jezika
 • Iako nije uvjet, poželjno je da kandidati imaju bar dvije godine radnog iskustva u IT-u.

Certifikacijski ispit

 • Ispit: Ispit se sastoji od 8 kompleksnih multiple-choice pitanja baziranih na Case Study-u. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 90min odnosno 120 min i korištenje riječnika ako engleski nije materinji jezik. Nije dopušteno korištenje i konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 70%.
 • Certifikat i bodovi: Kandidati koji uspješno polože certifikacijski ispit dobivaju međunarodno priznati certifikat te 3 boda u ITIL® kvalifikacijskoj shemi.
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne