Administrator lokalne računalne mreže - WINDOWS

Lokacije
Učilište ProAnima
Vodnikova 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4843-201
Fax: 01/4843-057
Osposobljavanje administratora lokalne računalne mreže - winserver administrator.

Uvjet:

- završna svjedodžba srednje škole
- Uvod u Informatiku, rukovanje i komunikacija računalom
Uvod u Informatiku, Uvod u rad s računalom, Rad s mapama (Desktop), Windows Explorer, Rad s datotekama, organizacija podataka, Rad s diskovima, CD, USB, vanjski mediji, Find, Control Panel, multimedija, Arhiviranje podataka (zip, rar), Rad u lokalnoj mreži, Internet Explorer, Mozilla Firefox, pronalaženje i "skidanje" podataka, Pretraživanje Interneta, slanje i primanje e-maila

Sadržaj programa:

Teorija mreža
Osnove umrežavanja, Što je mreža, Modeli mrežne upotrebe, Modeli mreža, Local, Metropolitan i WAN mreže, Mrežne usluge (Network Services), OSI model, Standardi, Pravila i komunikacijski procesi, OSI referentni model Kako isti nivoi (layeri) komuniciraju, OSI model fizičkih nivoa, OSI Data Link model, OSI mrežni nivo, OSI transportni nivo, OSI Session nivo, OSI prezentaciski nivo, OSI Aplikativni nivo, Prijenosnici podataka, Frekvencijski pojas, Fizički prijenosnici, Konektori, Mrežne topologije, Prijenos podataka, Digitalni i analogni prijenos, Bit sinkronizacija, Baseband i broadband prijenosi, Multiplexing, Protokoli, Modeli i protokoli, NetWare IPX/SPX, Internet protokoli, Digital Network Acrhitecture (DNA), Systems Network Architecture, IEEE 802, Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Serial Line Internet Protocol (SLIP) i Point to Point Protocol (PPP), CCITT/ITU X.25, Frame Relay, ISDN i B-ISDN, Asynchronous Transfer Mode (ATM), Mrežna arhitektura, ARCnet specifikacije , Ethernet specifikacije, Token Ring specifikacije, FDDI , Koju arhitekturu uporijebiti, Princip rada ethernet protokola, CSMACD, Sukob, MAC, Multicast i broadcast adrese, ARP, Vrijeme kružnog putovanja, Mediji za 10 Mbit ethernet, Komponente za izgradnju sustava, Fizički medij, Sučelje ovisno o mediju, Jedinica za priključak medija, Sučelje jedinice za priključak, Izvor podataka, Komponente kao cjelina, Unutarnji i vanjski MAU, 10Base5(karkteristike, komponente za priključak medija), 10Base2(karkteristike, komponente za priključak medija), 10BaseT (karkteristike, komponente ,za priključak medija), Cross link kabel, 10BaseF (karkteristike, komponente za priključak medija), pravila projektiranja model 1, 100 Mbit ethernet, T4,TX i F mediji, Mrežna povezanost , Uređaji za povezivanje, Uređaji za Internet povezanost, Mrežno printanje, Print Services, Printeri, Kako mrežno printanje funkcionira, Mrežna Administracija, Održavati zabilješke, Zaštita podataka, Nadgledanje resursa, Upravljanje sigurnošću sistema, User Accounts, Problemi sa mrežama, Otkrivanje problema, Dobivanje pomoći (Support), Alati za otkrivanje problema, Mrežni problemi, tcpip, ip adresa, network, broadcast, gateway, netmask, portovi, tcp protokol, tcp protokol, ,udp protokol icmp protokol, ip adresiranje , A,B,C klase, Network id, Host id, Gateway, Pretvarnja ip adrese u binarnu adresu, Pretvarnja ip adrese u binarnu adresu, Pretvarnja ip adrese u binarnu adresu, Subnetiranje, Subnetiranje

Windows 2003 server
Instaliranje Windows 2003 server, priprema prije instalacije (hardverski zahtjevi), Princip instalacije, Instalacija preko CDroma, WINNT.EXE opcije, Problemi prilikom instlacija i rješavanje , Automatska instalacija koja ne postavlja pitanja, System Preparation Tool (SYSPREP.EXE) Instalairanje, konfiguriranje i rješavanje problema i konfiguriranje mrežnih servisa , TCP/IP Server Utilities, TCP/IP Client Utilities, Instaliranje i konfiguriranje lokalnih i mrežnih printera, Direktoriji i dijeljeni direktoriji, Distributed File System (Dfs), Standalone Dfs, Domain-based Dfs, Sigurnost nad lokalnim datotekama i direktorijima, NTFS Premisije, Pristup web sajtovima, Virtualni servisi, Virtualni direktoriji , Kontroliranje pristupa web servisima, Uređaji i Driveri, Disk uređaji, Instaliranje drivera, Korištenje sistemskih resursa, Performance Console, System Monitor Snap-In, Performance Logs and Alerts Snap-In , Optimizacija perfomansi diska, Sistemski podatci, Korisnički podatci, Popravljanje sistemskih podataka, Emergency Repair Disk, Windows Backup, Safe Mode,Pokretanje Recovery Console, Diskovi i particije, raid polja , Vrste raid polja, Dynamic Volume, Limitations, Dynamic Volume States, Disk Management Snap-in Tool, Disk Quotas

Windows 2003 server administriranje
Mreža na windows 2003, Korištenje dijeljenih resursa, Virtual Private Networks (VPNs), Mrežni protokoli i servisi, TCP/IP protocol, Konfiguriranje dhcp, Automatsko private IP adresiranje, Klijent za NFS, NWLink (IPX/SPX) i NetWare protokol, Ostali prtokoli, Remote Access Services (RAS) , Authentication protocols, Dial-up Networking, Remote Access Policies, Remote Access Profiles, Terminal Services, Installing Terminal Services, Remote Server Administration Using TS, Configuring TS for Application Sharing, Configuring Applications for Use with TS , Sigurnost, Kofniguriranje sigurnosti , Security Templates Snap-In, Security Configuration Tool Set, Encrypting File System (EFS), Policies in a W2K Environment, Local and System Policy, Group Policy snap-in (GPEDIT.MSC), Auditing, Auditable Events, Lokalni accounti, Account Policy, konfiguriranje dns servera, Instaliranje domain controllera, spajanje klijenata u domenu, Konfiguriranje remote profile, remote home disk, Pisanje i postavljanje logon skripti, postaljvanje group domain policy, samostalno postavljanje servisa, domain , controlera, policya, spajanja na internet.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne