Zapovjednik jahte A kategorije

Lokacije
Alimar skiper sistemi d.o.o.
Sv Nikole Tavelića 64
23000 Zadar
Tel: 023/250-087
Fax: 023/250-087
Izrada i provedba ovog programa posljedica je razvoja nautičkog turizma te sve veće potrebe za stručno osposobljenim ljudima koji bi vodili sveobuhvatnu brigu o putnicima i njihovoj sigurnosti, a ujedno o sigurnosti broda i opreme kao i o sigurnoj plovidbi i komunikaciji s naglaskom na čuvanju mora kao posebne ekološke sredine.

Teorijski sadržaji tečaja svladavaju se u okviru školske institucije koja koristi sofisticiranu opremu i stručni kadar u skladu s međunarodnim propisima temeljenima na STCW konvenciji.

Devedeset sati teorijske i praktične nastave u trajanju tečaja od sedam dana čine kompletan program za pristupanje ispitu za ZAPOVJEDNIKA JAHTE KATEGORIJE A (do 100 bruto tona).

Za prijavljene kandidate organiziramo smještaj i hranu prema posebnom dogovoru.

Termini održavanja tečaja su jednom mjesečno, a točan datum određuje se u hodu zavisno o broju kandidata i njihovim mogućnostima.

Uvjeti za pristup ovom tečaju prema novom zakonu su:
- navršenih 18 godina života
- liječničko uvjerenje (sluh i vid)

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne