(Samo)organizacija

Lokacije
Integrator centar d.o.o.
Andrije Štampara 8
10000 Zagreb
Tel: 01/2431-624
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.

Prije većine seminara/radionica uobičajeni su radni sastanci putem koji se dolazi do potrebnih saznanja o karakterističnim situacijama s kojima se sudionici susreću u obavljanju svojih poslova.
Naglasak je na raznim vrstama vježbi, interakciji, komunikaciji: - analize; grupne vježbe; individualne vježbe; timske igre; poslovni primjeri; radionice.

Opći ciljevi u provedbi:

 • predstaviti odgovarajuće poslovne koncepte
 • podići opću razinu znanja i vještina
 • pretvoriti znanja u konkretnu poslovnu praksu
 • uvesti dokazano učinkovite metode
 • uputiti na poslovne standarde
 • povećati kvalitetu obavljanja poslova
 • razviti potrebu međusobne pomoći i timskog rada
 • motivirati za daljnje učenje i savladavanje vještina

Teme:

 • Uvodna razmatranja o organizaciji.
 • Dijagnosticiranje vlastitih organizacijskih slabosti - kako ih unaprijediti.
 • Kako unaprijediti vlastite organizacijske vještine.
 • Kako adekvatnom organizacijom uštedjeti i do 2 radna sata dnevno.
 • Organizacija dokumenata i ostalog potrebnog u svakodnevnom radu.
 • Dobri primjeri i preporuke iz prakse.
 • Rezime – Uvijek/Nikad – Zaključak.

Namijenjeno: svim kategorijama uposlenika i managera

Preduvjeti: nema preduvjeta

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne