Njegovatelj/ica

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Cilj programa je steći znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovateljice.

CILJ

 • steći znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovateljice (pomoći u provođenju osobne higijene bolesnika/štićenika i higijene okoline /sestri, bolesniku - štićeniku/, brinuti za posteljno rublje, pomoći pri podjeli hrane i hranjenju bolesnika, pomoći bolesniku pri obavljanju fizioloških potreba, pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage, prenositi materijal za laboratorijske pretrage, uređivati i oblačiti umrlog, brinuti za transport umrlog, provoditi dezinfekciju pribora za njegu i okoline bolesnika(mehaničku i kemijsku), provoditi depedikulaciju, prepoznati promjene na bolesniku /štićeniku i izvjestiti medicinsku sestru)
 • upoznati građu i funkciju čovječjeg tijela kao cjeline
 • razviti humani odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini
 • razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, bolest i nemoć
 • razviti kulturno higijenske navike, savjesnost, urednost
 • razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje pred njegovateljicu postavlja medicinsko osoblje.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

560 sati.

UVJETI ZA UPIS

U obrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su završili osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj OŠ ili drugoj školi.

METODE RADA

Usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava se izvodi redovitom nastavom , sukladno izvedbenom planu i programu. Praktični rad održava se u Stacionaru Doma zdravlja Umag i u Domu za stare i nemoćne osobe Novigrad.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Polaznici polažu završnu provjeru osposobljenosti koja obuhvaća provjeru stručno-teorijskih sadržaja i provjeru praktičnih vještina, te dobivaju ocjene iz Praktičnog rada u ustanovi u kojima su dužni uredo voditi Dnevnika rada.

NAKON POLOŽENE ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA

Polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti koju mogu upisati u radnu knjižicu.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne