Hotelska sobarica

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Cilj programa je osposobljavanje polaznika za usvajanje vještina i znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova hotelske sobarice, usvajanje vještina pospremanja soba, kupaona, balkona, hodnika, salona i drugih prostorija.

CILJ

Cilj programa je osposobljavanje polaznika za usvajanje vještina i znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova hotelske sobarice, usvajanje vještina pospremanja soba, kupaona, balkona, hodnika, salona i drugih prostorija. Upoznavanje i razlikovanje ugostiteljskih objekata,usvajanje znanja o osobnoj i radnoj higijeni i čuvanju zdravlja i okoliša. Stjecanje kulture govora i komuniciranja na materinjem i stranom jeziku, usvajanje znanja o vođenju administrativnog dijela posla, evidencija iz domene hotelskog domaćinstva.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

210 sati.

UVJETI ZA UPIS

U obrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su završili osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj OŠ ili drugoj školi.

METODE RADA

Usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava se izvodi redovitom nastavom , sukladno izvedbenom planu i programu. Praktični rad održava se u hotelima sa kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Polaznici polažu završnu provjeru osposobljenosti koja obuhvaća provjeru stručno-teorijskih sadržaja iz svih nastavnih cjelina.

NAKON POLOŽENE ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA

Polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti koju mogu upisati u radnu knjižicu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne