Priprematelj pizza

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Cilj programa je stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje osnovnih poslova i zadaća u tijeku pripremanja pizza.

CILJ

Cilj programa je stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje osnovnih poslova i zadaća u tijeku pripremanja pizza. Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za pripremanje i posluživanje pizza, u cilju postizanja veće konkurentnosti na tržištu rada.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

120 sati.

UVJETI ZA UPIS

U obrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su završili osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj OŠ ili drugoj školi.

METODE RADA

Usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava se izvodi redovitom nastavom, sukladno izvedbenom planu i programu. Praktični rad održava se u praktikumu sa kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Polaznici polažu završnu provjeru osposobljenosti koja obuhvaća provjeru stručno-teorijskih sadržaja i praktičnih vještina iz svih nastavnih cjelina.

NAKON POLOŽENE ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA

Polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti koju mogu upisati u radnu knjižicu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne