Project manager - Specijalist/ica za upravljanje projektima

Lokacije
Callidus - Ustanova za obrazovanje odraslih
Ilica 242
10000 Zagreb
Tel: 01/4553-020; 0800/300-330
Fax: 01/4553-029
Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Klasa: UP/I-602-07/09-03/00124 Urudžbeni broj: 533-09-09-0006

O programu:

Timski i projektni rad su moderne organizacijske forme u poslovnom svijetu bez kojih je efikasna organizacija radnih procesa nezamisliva. Project Manager je danas ključna kvalitativna osoba u svakom poduzeću. Uspoređujući prošlost i sadašnjost poslovanja; danas je zvanje Project Manager potrebno u svim sektorima gospodarstva i u svim branšama. Poduzeća se sve više usmjeravaju na oblik projektne organizacije. Taj razvoj pridonosi velikoj potražnji za Project Managerima na tržištu rada.

Upravljati projektima znači upravljati nečime na određeno vrijeme. Zato Project Manageri moraju imati potrebne socijalne kompetencije, know-how na području metoda i organizacije procesa kao i ostale socijalne kompetencije poput znanja o timskom radu, vođenju te upravljanju konfliktima.
Sa stečenim stručnim znanjem i praktičnim iskustvom dobivenim na ovoj edukaciji bit ćete kvalificirani za upravljanje zahtjevnim i kompleksnim zadaćama u Project Managementu koje Vam pružaju nove korake u razvoju karijere. Bit ćete u mogućnosti primijeniti stečeno stručno znanje upravljanja (planiranje, organiziranje, vođenje i nadzor) jednoga ili više projekata unutar neke organizacije. Steći ćete znanja o poduzećima koja su organizirana prema projektima, o upravljanju portfoliom projekata, projektnom umrežavanju, razviti vještine prezentacije, moderacije, organiziranja sastanaka i upoznati se s alatima za razvoj kreativnoga rada.
Ova edukacija Vam pruža cjelokupni know-how i potrebne kompetencije. Time postižete znanje koje Vam daje mogućnost za profesionalno i uspješno upravljanje projektima. Glavni fokus edukacije je na praktičnim primjerima, a polaznik nakon završetka svih modula izrađuje svoj projektni rad koji se evaluira i čini dio ispita.

Kome je edukacija namijenjena?
Svim voditeljima projekata, budućim voditeljima projekata te svim voditeljima određenih odjela ili zaposlenicima koji povremeno imaju za zadaću voditi i organizirati projekt.

Trajanje programa i održavanje treninga

 • Program sadržava 13 trening modula u ukupnom trajanju od 160 nastavnih sati (1 nastavni sat = 45 minuta).
 • Treninzi se održavaju subotom od 9h-16h .
 • Trajanje programa: 10 mjeseci
 • Kratki pregled edukacijskih modula
 • Uvod u upravljanje projektima
 • Planiranje projekta
 • Upravljanje troškovima i kontroling
 • Provedba i nadzor projekta
 • Vođenje projektnoga tima
 • Upravljanje konfliktima
 • Upravljanje vremenom i stresom
 • Prezentacija
 • Pregovaranje
 • Višeprojektno upravljanje – Upravljanje portfoliom projekata i projektno organizirana poduzeća
 • Višeprojektno upravljanje – Human Resource Management u višeprojektnom upravljanju
 • Zaštita na radu
 • Alati i simulacija projekta

Ekskurzija u Austriju

Tijekom edukacije za naše polaznike organiziramo dvodnevnu eskurziju u Austriju s ciljem prekogranične razmjene iskustva. Organizirat će se okrugli stolovi sa austrijskim stručnjacima iz prakse na teme koje će biti relevantne za polaznike te posjet WIFI institutu u Beču. Ekskurzija je uračunata u cijenu programa.

Cijena

 • Cijena programa iznosi: 18.500 kn
  • jednokratno plaćanje: 17.575,00 kn (5% popusta) 
  • plaćanje u ratama: 1.850,00 kn x 10 obroka (valuta plaćanja svakog 20. u mjesecu)

Potvrda o edukaciji

 • Polaznik nakon edukacije prema europskim standardima ostvaruje pravo na WIFI diplomu (Project Manager), europski cijenjen certifikat koji izdaje WIFI – institut Austrijske gospodarske komore na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski).
 • Prema hrvatskim standardima polaznik stvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog znanja u radnu knjižicu (Specijalist/ica za upravljanje projektima).
 • Osiguravajući europske i hrvatske certifikate WIFI polaznicima jamči povezanost prakse s najnovijim znanjima i vještinama potrebnima gospodarstvu. Posjedovanje WIFI diplome i mogućnost upisa stečenog zvanja u radnu knjižicu znači potvrdu i jamstvo polazniku i poduzeću o uspješno završenoj edukaciji, što ima neizostavnu važnost u poslovnom napredovanju na hrvatskom i europskom tržištu rada. WIFI diploma i upis zvanja u radnu knjižicu omogućuje polazniku razvoj, inovaciju i primjenu znanja u svakodnevnom poslu.

Našim polaznicima osiguravamo:

 • znanja i vještine proizašle iz svjetske prakse
 • hrvatske trenere s višegodišnjim radnim iskustvom u praksi
 • ekskurziju u Austriju – prekogranična razmjena iskustva sa stručnjacima iz Austrije
 • europske i hrvatske diplome te upis usavršenog zanimanja u radnu knjižicu

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: da