Prodajne vještine u maloprodaji

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Trening je namjenjen: voditeljima prodaje, prodajnom osoblju u maloprodaji, komercijalistima, prodajnim zastupnicima i svima koji aktivno sudjeluju u prodaji (Rijeka: Hotel Jadran, 10. i  11. veljače 2011.)

Trener: Romeo Jerčić

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • povećati razumijevanje važnosti kupaca za tvrtku
 • kako pristupiti kupcima i prezentirati proizvod
 • kako voditi prodajni razgovor
 • kako povećati dodatnu prodaju
 • vještine i tehnike zaključivanja prodaje

Kratki sadržaj treninga:

 • osvješćivanje snage tvrtke
 • osobine i izgled uspješnog prodavača
 • kakva bi uvjerenja trebao imati vrhunski prodavač
 • pregled pojedinačnih faza prodaje
 • prodavač kao domaćin
 • što znam o kupcu koji je ušao u trgovinu
 • kako voditi prodajni razgovor - preuzimanje inicijative
 • kako ispravno reagirati na prve kupčeve riječi
 • dobro postavljena pitanja / analiza potreba
 • kako graditi odnos povjerenje kod kupaca
 • značajke proizvoda / funkcije / prednosti i koristi
 • pojedinosti u prikazivanju ključnih proizvoda
 • kako kod kupca potaknuti osjećaj posjedovanja
 • uzroci neodlučnosti ili otpora prilikom kupnje
 • kako rješavati otpore
 • tehnike obrade primjedbi
 • kako kupcu ponuditi dodatne proizvode
 • zašto "još nešto?" nije dovoljno
 • pravilno korištenje riječi / Metoda sendviča
 • uvjeti koje pri zaključivanju moraju zadovoljiti kupac i prodavač
 • tehnike zaključivanja prodajnog razgovora
 • razvoj samopouzdanja prodavača

Metode rada:

 • predavanje utemeljeno na vlastitom iskustvu i primjerima iz prakse
 • vježbe (interaktivnost s prisutnim polaznicima)
 • igranje uloga (simulacija prodaje)
 • snimanje kamerom i analiza
   

Kotizacija: 1.690,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je: predavanje (12 školskih sati), snimanje kamerom i analiziranje, svi potrebni materijali za praćenje seminara, uvjerenje o pohađanju seminara i coffee break.