Interna medicina

Lokacije
Galbanum
Jalovečka 1
10090 Zagreb
Još od svog postanka čovjek se posebno zanimao za problem zdravlja i bolesti. Iz tog njegovog interesa postupno se sve više oblikovala medicina kao posebna grana koja je znatnim dijelom umijeće ili vještina praktične primjene raznih znanstvenih spoznaja.

Na ovom kolegiju upoznat ćete se s načinom rada medicine za unutarnje bolesti, ili internom medicinom koja po svojoj vrsti pripada grupi praktične medicine.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne