Prerađivač i proizvođač ljekovitog i aromatskog bilja

Lokacije
Galbanum
Jalovečka 1
10090 Zagreb
Polaznici će steći znanja o uzgoju, sakupljanju, sušenju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja, te ekološkoj poljoprivredi.

U narodnoj medicini je od davnina poznata ljekovitost brojnih vrsta biljaka, a danas postoji i sve veća potreba za ekološki prihvatljivim sredstvima za njihovu zaštitu.

Cilj:

Polaznika koji uspješno položi sve ispite osposobiti za: raspoznavanje brojnih vrsta aromatičnog bilja; primjenjivanje pravilnih agrotehničkih mjera u svrhu uzgoja bilja; uzgajanje ljekovitog i aromatičnog bilja za prodaju, isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama; prerađivanje bilja od pripreme biljnog materijala do čuvanja i skladištenja proizvoda; primjenjivanje ekoloških sredstava za zaštitu bilja i okoliša.

Sadržaj programa:

 • botanika aromatičnog i ljekovitog bilja,
 • tehnologija proizvodnje i prerade ljekovitog bilja,
 • ekološka poljoprivreda i zaštita bilja,
 • uzgoj biljaka kao poduzetnička djelatnost,
 • prva pomoć i zaštita na radu,
 • terenska nastava,
 • završna provjera

Napomena:
Mjesto održavanja: cijela Hrvatska, dopisno - konzultativna nastava, Zagreb, instruktivno - konzultativni način održavanja nastave

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne