Kako uvjeriti druge u svoje stavove

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Seminar je namijenjen: rukovoditeljima i menadžerima, političkim strankama, voditeljima nevladinih organizacija, osobama zaduženim za odnose s javnošću, glasnogovornicimai svima koji imaju potrebu za uvjeravanjem publike u svoje stavove (Rijeka: Hotel Jadran, 8. veljače 2011.)

Trener: Marijan Miloš

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

* jasno formulirati i prezentirati svoje stavove
* oblikovati tvrdnje u kvalitetne argumente
* osnažiti argumente odgovarajućim dokazima
* prepoznati pogreške i pobiti argumente suparnika

Kratki sadržaj seminara:

 • uvjerljivost i logičnost u javnom nastupu
 • prilagodba uvjeravanja profilu publike
 • struktura persuazivnog govora
 • komponente argumenta
 • kvalitetna argumentacija vs. pogreške u argumentaciji
 • vrste dokaza i njihovo korištenje
 • uvjeravanje u privatnom i poslovnom okruženju

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe
 • individualni, grupni i rad u paru
 • priprema i prezentacija persuazivnog govora
 • snimanje kamerom i analiza

Kotizacija: 1.190,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je: predavanje, svi potrebni materijali za praćenje treninga, uvjerenje o pohađanju treninga, coffee break i ručak.