Tehnike kreativnog razmišljanja

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Interaktivni trening: Rijeka: Hotel Jadran, 14. ožujka 2012.

Trenerica: dr. sc. Marija Pavkov, licencirana trenerica Buzan Centra, UK

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • prepoznati vlastite kreativne blokade
 • analizirati i identificirati vlastite kreativne potencijale
 • razumjeti što su i kako se odvijaju kreativni procesi
 • razumjeti kako se kreativna inteligencija i kreativnost ogledaju u svakodnevnom životu
 • vježbe i tehnike za poticanje razvoja kreativnosti

Kratki sadržaj:

 • potencijali ljudskog mozga
 • što su i koje kreativne blokade u sebi nose pojedinci
 • kreativna inteligencija i kreativnost
 • vanjski i unutarnji faktori i okolnosti koje utječu na razvoj kreativnosti
 • proces kreativnosti
 • metode i tehnike za poticanje razvoja kreativnog načina razmišljanja – na razini pojedinca i tima – razrada tehnika po koracima koji su važni za primjenu u praksi (npr. brainwriting, brainstorming)
 • primjena tehnike 6 šešira za generiranje, analizu i evaluaciju generiranih ideja
 • mogućnosti realizacije kreativnosti pojedinaca iz vlastitih svjesnih i podsvjesnih resursa
 • primjena naučenih tehnika na konkretnim primjerima polaznika treninga (npr. projektni zadatak)
 • snaga inovativnosti

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe (individualne i grupne)
 • rad u parovima
 • diskusija
 • vizualizacija

Kotizacija: 1.190,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je: predavanje (8 šk. sati), svi potrebni materijali za praćenje seminara, uvjerenje o pohađanju seminara, coffee break i ručak.