Forecasting – Predviđanje potražnje

Lokacije
Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb
Tel: 01/6602-557, 091/5027-242
Za kontroling u skladištu i zalihama postoje jednostavna i ekonomična rješenja i mjere koje se mogu primijeniti kod gotovo bilo koje tvrtke, bilo koje veličine. Primjena ovih tehnika nije skupa i može se jednostavno implementirati i uz vlastito osoblje ...

Trener: Antonio Zrilić

Mjesto održavanja: Cromosov toranj, Avenija grada Vukovara 271, Zagreb

Uvod u temu

Rizik i nesigurnost se nalaze u temeljima forecastinga i predviđanja. Kažu da je zajedničko svim prognozama to da nijedna prognoza nije točna. Proces 'forecastinga' je vještina procjene u nepoznatim situacijama i što je još bitnije od same prognoze je vještina izrade scenarija za slučajeve da se plan ostvari, ali i za slučaj da se ne ostvari…

Cilj

Cilj seminara je pomoći u strukturiranju i izradi prognoza te da se polaznici nauče služiti alatima i metodama za prognoziranje.

Kome je seminar namjenjen

Direktorima logistike, zaposlenicima odgovornim za planiranje i upravljanje zalihama te za planiranje unutar lanca opskrbe, "Demand" planerima te direktorima prodaje, proizvodnje te svima koji utječu na visinu zaliha i koji žele poboljšanjem i strukturiranjem prognoziranja unaprijediti učinkovitost.

Koje su koristi od seminara

Poboljšana kratkoročna točnost prognoza prodaje dovodi do niže razine zaliha, smanjenja troškova i bolje usluge kupcima. Dugogodišnje praktično iskustvo se ne smije zanemariti kao podloga za analizu potreba, međutim edukacija o metodama, tehnikama i procedurama za predviđanje prodaje i planiranje potražnje su neprocjenjivi za davanje točnih i predvidljivih rezultata.
Mjerenjem točnosti pojedinih metoda za prognoziranje možemo izabrati metodu koja Vama najviše odgovara.
Kroz vježbe i simulacije u ponašanj u potražnje pri laboratorijskim uvjetima učimo kako se ponašati u stvarnim situacijama.

Što će polaznici naučiti

Polaznici će naučiti alate za izradu prognoza te načine kako odabrati odgovarajuću metodu prognoziranja,
Kako bi odredili onu metodu koja njima najviše odgovara polaznici će naučiti uspoređivati kvalitetu prognoza te kako izmjeriti točnost prognoza
Polaznici će dobiti odgovore na pitanja kako planirati u vrijeme kada se ponašanje kupaca promijenilo i kada povijesni podaci nemaju nikakvu vrijednost?

Sadržaj
Uvod u "Forecasting"

 • Izazovi "Forecastinga"
 • Utjecaj "Forecastinga" na ostale dijelove poduzeća
 • Vrste, pristupi i principi "Forecastinga"


Kvaliteta prognoza

 • Utjecaj točnosti podataka na kvalitetu 'Forecastinga'
 • Vrste i analiza podataka
 • Metode prognoza

MRP – Material Requirement Planning

 • Točka ponovnog naručivanja
 • Kvantitativne i kvalitativne metode
 • Intrinzične i ekstrinzične metode

Kvantitativne metode prognoza

 • Vremenske serije (trendovi i sezonski utjecaji)
 • Srednje vrijednosti (aritmetičke sredine, pomične vrijednosti)
 • Eksponencijalno izglađivanje


Točnost prognoza

 • Metode izračuna točnosti prognoze
 • "Bullwhip" efekt i kako ga izbjeći

Metode

Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije

Vježbe:

 • Vježbe izračuna raznih prognostičkih metoda te njihova usporedba,
 • Simulacijska vježba proizvodnje i distribucije te kako ponašanje pojedinih dijelova lanca opskrbe utječe na kvalitetu prognoza,
 • Vježba izračuna točke ponovnog naručivanja,

Cijena uključuje

 • Ručak, kava i sokovi u pauzama
 • Stručna predavanja Logiko konzultanta temeljena na najnovijoj svjetskoj praksi
 • Pisani materijali koji pokrivaju program
 • Prezentacija u elektronskom obliku zajedno sa vježbama i rješenjima
 • Uvjerenje o pohađanju seminara
 • Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte
 • Besplatan parking
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne