5 vještina za uspješno vođenje nabave

Lokacije
Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb
Tel: 01/6602-557, 091/5027-242
Seminar je namjenjen voditeljima nabave, logistike i lanca opskrbe te referentima nabave. Svim tvrtkama koje žele unaprijediti učinkovitost djelatnika u odjelu nabave i logistike.

Trener: Antonio Zrilić

Mjesto održavanja: Cromosov toranj, Avenija grada Vukovara 271, Zagreb

Koristi za poduzeće:

 • Samo smanjenje troškova po jedinici proizvoda više nije dovoljno za uspjeh.
 • Puno veće uštede u nabavi postižu se kroz djelovanje na usklađivanju strategije nabave sa poduzećem.
 • Bolje upravljanje vremenom omogućava nam strateško i proaktivno djelovanje te lakše određivanje prioriteta.
 • Dobre i kvalitetne odnose i partnerstva stvaraju slobodni i neovisni ljudi i organizacije.


Koristi za pojedince:

 • Kad smo proaktivni upravljamo stvarima, a ne one nama – djelujemo sigurniji i lakše napredujemo u poslu.
 • Kada se oslobodimo pritiska vremena i poslova koje moramo dobiti, postajemo neovisni da stvorimo kvalitetne odnose, komunikaciju i karijeru.
 • Ako djelujemo na osnovu načela puno lakše određujemo prioritete za sebe osobno i za odjel nabave i za poduzeće
 • ... i mali poklon za Vas: Matrica za ocjenjivanje dobavljača - lista sa popisom kriterija kao pomoć u ocjenjivanju dobavljača

Sadržaj

1. Proaktivnost u nabavi

 • Proaktivne ljude pokreću vrijednosti
 • Krug preokupacija i krug utjecaja
 • Širenje kruga utjecaja
 • Savjeti za komunikaciju voditelja nabave sa izvršnim rukovodstvom
 • Reaktivan govor ? proaktivan govor

2. Postavljanje ciljeva u nabavi

 • Kako odrediti ciljeve
 • Ciljevi u nabavi
 • Usklađivanje strategije i ciljeva nabave sa poduzećem
 • Definiranje prioriteta na osnovu načela
 • Razlika između vodstva i upravljanja
 • Implementacija metrike u nabavi
 • Koliko su važni ciljevi u pregovorima?

3. Određivanje prioriteta ili upravljanje vremenom u nabavi

 • Četiri naraštaja u upravljanju vremenom
 • Metode u upravljanju vremenom (Eisenhowerova metoda, ABC i Pareto analiza)
 • Tiranija hitnog
 • Važnost II kvadranta
 • Vrste delegiranja u nabavi

4. Izgradnja odnosa pobjednik-pobjednik

 • Elementi za izgradnju povjerenja s dobavljačima
 • Primjeri iz prakse: Partnerstva između proizvođača i dobavljača
 • Dobavljač: prijatelj ili neprijatelj? („Zatvorenička dilema“)
 • „win-win“ ili nema sporazuma
 • Pregovaranje u nabavi
 • Učinkovita suradnja

5. Redoslijed u komunikaciji

 • Nastojte prvo shvatiti pa tek onda biti shvaćeni
 • Shvaćanje i percepcija
 • Razgovor o razlikama
 • Empatija
 • Konflikt ili „niti vidim niti čujem“

Metode

Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije

Vježbe:

 • Promjena paradigme i percepcije,
 • Vježba slušanja,
 • 'Pregovarač crni pojas',
 • SMART ciljevi,
 • „Win-win“,
 • „Zatvorenička dilema“

Test:

Kako trošimo vrijeme

Primjeri:

 • Strateško povezivanje Toyote s dobavljačima; Savezi vs. preuzimanje

Case study:

 • Zara i Dell Computer

Polaznici ovog seminara su pohađali i sljedeće logističke seminare:

 • Upravljanje zalihama
 • Efikasno upravljanje nabavom
 • Uspješno pregovaranje u nabavi
 • Uspješno poslovanje s dobavljačima

Cijena uključuje

 • Ručak, kava i sokovi u pauzama
 • Stručna predavanja Logiko konzultanta temeljena na najnovijoj svjetskoj praksi
 • Pisani materijali koji pokrivaju program
 • Prezentacija u elektronskom obliku zajedno sa vježbama i rješenjima
 • Uvjerenje o pohađanju seminara
 • Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte
 • Besplatan parking
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne