Kako poslovati s dobavljačima

Lokacije
Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb
Tel: 01/6602-557, 091/5027-242
Cilj je kroz mnoštvo praktičnih vježbi i primjera prenijeti nova znanja koje su proizašle iz najbolje svjetske prakse te osposobiti polaznike na inovativno rješavanje izazova u odnosima s dobavljačima.

Trener: Antonio Zrilić

Mjesto održavanja: Poslovni centar VMD, Avenija grada Vukovara 269D/6.kat, Zagreb

Kome je seminar namjenjen

 • Direktorima logistike i nabave, planerima i odgovornima za funkcioniranje nabave i/ili lanca opskrbe. Svim tvrtkama koje žele unaprijediti učinkovitost u odjelu nabave.

Koje su koristi od seminara

Polaznici će na seminaru saznati:

 • Koju nabavnu strategiju koristiti u odnosu na dobavljače?
 • Koje kriterije treba uzeti u obzir kod odabira dobavljača?
 • Kako pravilno ocijeniti dobavljača?
 • Da li dobavljača treba tretirati kao prijatelja ili kao neprijatelja?
 • ... i mali poklon za Vas: Matrica za ocjenjivanje dobavljača - lista sa popisom kriterija kao pomoć u ocjenjivanju dobavljača

Sadržaj

Dobavljači i strategije nabave

 • Koliko izvora nabave je dovoljno?
 • Pregovaranje s dobavljačima kao strategija
 • Outsourcing - “make-or-buy” odluka

Proces odabira dobavljača

 • Kriteriji za odabir dobavljača
 • Faze procesa odabira dobavljača

Suradnja s dobavljačima

 • Savezi dobavljača
 • Primjeri iz prakse: Partnerstva između proizvođača i dobavljača
 • Dobavljač: prijatelj ili neprijatelj? („Zatvorenička dilema“)
 • Strateško povezivanje Toyote s dobavljačima

Kontroling dobavljača

 • Analiza dobavljača
 • Mjerenje učinka - ocjenjivanje dobavljača
 • Troškovi u poslovanju s dobavljačima

Metode

Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije
Vježbe:

 • trgovačka dilema, „win-win“,
 • vrtuljak iskustava,
 • Matrica za donošenje odluka - ocjena dobavljača

Primjeri:

 • Strateško povezivanje Toyote s dobavljačima
 • „Make or buy“
 • Primjeri saveza dobavljača
 • Savezi vs. preuzimanje

Polaznici ovog seminara su pohađali i sljedeće logističke seminare:

 • Upravljanje zalihama
 • Efikasno upravljanje nabavom
 • 5 vještina za upravljanje nabavom
 • Uspješno pregovaranje u nabavi

Cijena uključuje

 • Ručak, kava i sokovi u pauzama
 • Stručna predavanja Logiko konzultanta temeljena na najnovijoj svjetskoj praksi
 • Pisani materijali koji pokrivaju program
 • Prezentacija u elektronskom obliku zajedno sa vježbama i rješenjima
 • Uvjerenje o pohađanju seminara
 • Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte
 • Besplatan parking
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: da
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne