Upravljanje maloprodajnim mjestom

Lokacije
Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb
Tel: 01/6602-557, 091/5027-242
Cilj seminara je usvojiti osnovna znanja potrebna za upravljanje maloprodajnim mjestom.

Trener: Vedrana Ivčević Pušić

Mjesto održavanja: Poslovni centar VMD, Avenija grada Vukovara 269D/6.kat, Zagreb

Kome je seminar namjenjen

Vođenje maloprodaje i/ili prodavaonice s većom sigurnošću te u skladu sa zakonom. Usvajanje osnovnih alata za mjerenje uspješnosti u maloprodaji.

Koje su koristi od seminara

 • Vođenje maloprodaje i/ili prodavaonice s većom sigurnošću te u skladu sa zakonom. Usvajanje osnovnih alata za mjerenje uspješnosti u maloprodaji.
 • ... i mali poklon za Vas: Stock Optimizer - Softver koji Vam pomaže upravljati zalihama PO MJERI VAŠEG PODUZEĆA i omogućuje da u svakom trenutku imate optimalne zalihe

Što će polaznici naučiti

 • Polaznici će naučiti za što je odgovoran poslovođa u prodavaonici, naučiti će izračunati uspješnost prodajnog mjesta koji vodi te zakonske okvire važne za maloprodaju.Voditeljima manjih maloprodajnih lanaca, poslovođama (shop managerima) u manjim trgovačkim lancima i pojedinačnim maloprodajama te prodavačima koji žele napredovati na poziciju poslovođe.
 • Vlasnicima i direktorima veleprodaja koji žele iznenaditi ili darovati edukaciju svojim partnerima (maloprodajnim dućanima)

Sadržaj

 • Opis posla Shop Managera
 • Odgovornosti Shop Managera
 • Terminologija u maloprodaji
 • Osnove matematike za Shop Mangere
 • Pokazatelji uspješnosti u maloprodaji
 • Zakonski okvir rada u maloprodaji
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o radu
 • Inspekcijski nadzor u maloprodji

Metode

 • Vježbe
 • Analize primjera iz prakse
 • Rad u grupama
 • Interaktivne diskusije

Polaznici ovog seminara su pohađali i sljedeće logističke seminare:

 • Inventura i ažurnost zaliha
 • Kako smanjiti zalihe u 6 koraka
 • B2B prodaja na hrvatski način

Cijena uključuje

 • Ručak, kava i sokovi u pauzama
 • Stručna predavanja Logiko konzultanta temeljena na najnovijoj svjetskoj praksi
 • Pisani materijali koji pokrivaju program
 • Prezentacija u elektronskom obliku zajedno sa vježbama i rješenjima
 • Uvjerenje o pohađanju seminara
 • Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte
 • Besplatan parking

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: da
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne