MANAGESHIP skills®

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Interaktivni trening: Rijeka, Hotel Jadran, 23. rujna 2011.

Trenerica: mr. sc. Neda Janovski

Trening je namijenjen:

 • menadžerima i voditeljima timova i grupa
 • voditeljima ljudskih potencijala

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • kako prepoznati svoje potencijale i koristiti ih u samo-motivaciji kao i motivaciji drugih
 • kako vlastitim ponašanjem utjecati na ponašanje drugih
 • kako biti menadžer i vođa
 • kako demotivirane zaposlenike pretvoriti u motivirane

Sadržaj treninga:
1. Otkrijte osobne potencijale

 • razlika između stavova i motivacije
 • kako pomoću stavova potaknuti motivaciju
 • prepoznavanje vlastitih obrazaca ponašanja
 • tehnike poticanja samo-motivacije
 • kreativno rješavanje problema
 • razlika između menadžera i vođe
 • novi pristup: manageship skills®: kako spojiti u sebi menadžera i vođu

Vježbe: polaznici će u ovom dijelu treninga grupno i u parovima rješavati konkretne zadatke poticanja samo-motivacije

2. Budite menadžer i vođa

 • odredite motivatore
 • motiviranje nije egzaktna znanost: nema tajne formule, kalkulatora ili formulara
 • mogućnosti menadžera u motivaciji zaposlenika
 • individualizirajte pristup
 • top 5 strategija motiviranja – case study
 • najčešći uzroci demotiviranosti zaposlenika
 • organizacijska kultura – okvir za motivaciju zaposlenika
 • interne komunikacije u funkciji motiviranja zaposlenika

Vježbe: polaznici će u ovom dijelu treninga rješavati konkretne slučajeve iz poslovnog života

Metoda rada:

 • predavanje u kojem je teorijski dio potkrijepljen s osobnim iskustvom trenera (case study)
 • vježbe iza svakog dijela treninga (interaktivnost s prisutnim polaznicima)
 • igranje uloga (rad s kolegama različitih osobnosti)

Kotizacija: 1.190,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je: predavanje (8 školskih sati), svi potrebni materijali za praćenje seminara, uvjerenje o pohađanju seminara i coffee break.

Napomena: ako imaju probleme koje žele riješiti ili situacije za koje žele savjet, polaznici mogu treneru dostaviti njihov opis (bez imena i naziva tvrtke) mailom. Na treningu ćemo zajednički potražiti rješenje (anonimnost zagarantirana).

Sigurno znate sve o Maslowu, Herzbergu, McGregoru, Argyrisu i njihovim teorijama motivacije kao i o hijerarhiji potreba kojima se ona potiče. Sigurno ste neku od ovih teorija i primijenili u Vašem poslovnom životu. Međutim, danas smo suočeni s nešto drugačijom situacijom u našem poslovnom okruženju. Briga za egzistenciju i strah od gubitka posla preokrenuli su uvriježene piramide potreba tako da je sigurnost radnog mjesta s četvrtog stigla na prvo mjesto motivatora. Osim toga, kako bismo kao menadžeri i voditelji mogli kvalitetno poticati motivaciju zaposlenika, potrebno je naučiti kako najprije motivirati sebe. Stoga je ovaj trening podijeljen na dva dijela – u prvom dijelu razgovarati ćemo kako motivirati najprije samog sebe kako bismo mogli motivirati druge, o čemu ćemo govoriti u drugom dijelu. Na treningu će trener Neda Janovski promovirati vlastitu Manageship® metodu motivacije zaposlenika.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne