Zavarivač REL postupkom

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Perpetuum
Kapucinska ulica 17
31000 Osijek
Tel: 031/201-193
Fax: 099/3761-661
Tečaj za zavarivača

UVJETI UPISA:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača/ice REL postupkom
   
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne