Seminar poslovne izvrsnosti

Lokacije
Edunova - ustanova za obrazovanje odraslih
Lorenza Jägera 5
31000 Osijek
Tel: 031/ 205-555
Primjena Modela univerzalne izvrsnosti - MUI

Koji su ciljevi?

Naučiti vještine izrade umnih mapa,
Naučiti ključne meke vještine koje se ne uče u tradicionalnom sustavu obrazovanja,
Osposobiti pojedinca za uporabu sofisticiranih menadžerskih alata na lak i jednostavan način.

Što će se učiti na radionicama?

Znanja, vještine i ponašanja za:

 • utvrđivanje stanja,
 • postavljanje ciljeva,
 • izbor strategije,
 • rješavanje problema,
 • postizanje ciljeva.

Umne mape - oslobađanje i poticanje kreativnosti pojedinaca - radijalno promišljanje (asocijativnost, mašta, vizualizacija) - sagledavanje cjelovite slike bilo koje problematike Meke vještine - Upravljanje promjenama, - Upravljanje vremenom, - Učinkoviti sastanci, - Umrežavanje, - Ostale meke vještine.

Kako?

Kroz 20 sati:
12 sati treninga, 2 sata sa svakim sudionikom i 8 sati individualnog rada.
Tijekom četiri radionice, svaka u trajanju od tri sata.
Konzultacije s trenerom između radionica.
Rješavanje konkretnih problema polaznika tijekom učenja.

Za koga su radionice namijenjene?

Za bilo kojeg pojedinca koji želi unaprijediti svoj život i postizati izvrsnost u osobnom i profesionalnom životu, vlasnike tvrtki, rukovoditelje organizacija, menadžere svih profila i nivoa, pojedince slobodnih zanimanja, učenike i studente.

Očekivani rezultati

 • Osposobljenost pojedinaca za postavljanje i postizanje bilo kojeg cilja iz osobnog i poslovnog života.
 • Oslobađanje potisnute kreativnosti pojedinca. Vještina sagledavanja cjelovite slike bilo koje problematike.
 • Razlikovati upravljačka znanja od tehnoloških znanja i njima praktički upravljati.
 • Učinkovito upravljati organizacijama bilo koje vrste i veličine.
 • Sinergijsko povezivanje vještina upravljanja s tehnološkim znanjima.
 • Osposobljavanje menadžera za sustavna unapređenja poslovanja.
 • Učinkovitije učenje pomoću umnih mapa.

Kompletan plan i program

Br. Naziv Teme Ciljevi Rezultati
1. Model univerzalne izvrsnosti - MUI Osnovna saznanja o modelu za postizanje bilo kojeg postavljenog cilja Sustavan i cjelovit pristup bilo kojoj problematici iz osobnog i profesionalnog života i rada bilo koje organizacije u kojoj pojedinac djeluje
2. Osnove umnih mapa Naučiti osnovna znanja o umnim mapama i mogućnostima mapiranja Osvješćivanje o učinkovitosti radijalnog načina razmišljanja (radijalno vs. linearno).
3. Računalne mape Savladati vještine izrade računalnih mapa Računalne mape kao pokretač sustavnog unapređenja problematike i učinkovitosti timskog rada
4. Utvrđivanje stanja - SWOT Znanja i vještine uporabe različitih sofisticiranih menadžerskih alata na lak i jednostavan način dostupna svakom prosječnom pojedincu. Vještina objektivnog utvrđivanja stanja bilo koje problematike.
5. Postavljanje ciljeva - SMART Specifično, mjerljivo, izvedivo, realno i pravovremeno postavljanje ciljeva.
6. Izbor strategije - Početna strategija Optimalan izbor strategije (načina) za postizanje vrhunskih rezultata.
7. Traženje rješenja - Osnovna pitanja Sustavno rješavanje problema.
8. Postizanje ciljeva - Semafor Učinkovito praćenje provedbe aktivnosti za postizanje željenih ciljeva.
9. Mapiranje - strategija i primjena Samostalna izrada učinkovitih umnih mapa za uspješnu osobnu i profesionalnu karijeru. Oslobađanje i poticanje kreativnosti pojedinaca.


 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne