ECDL Osnovni

Lokacije
Infokatedra d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 62
10000 Zagreb
Tel: 01/4840-064
Fax: 01/4840-065
ECDL diploma je međunarodno priznata norma informatičke pismenosti, koja jamči poznavanje rada na računalu i potrebne korisničke vještine.

ECDL Osnovni program se sastoji od 7 modula (ispita).

 • Modul 1 - Osnovni koncepti informacijske tehnologije
  Od kandidata se traži poznavanje osnove fizičke građe osobnih računala i razumijevanje osnovnih pojmova informacijske tehnologije kao što su pohrana i pamćenje podataka, značaj uporabe računalnih aplikacija za društvo i korištenje informacijskih mreža u računalstvu. Kandidat treba uvidjeti (razumjeti) kako se IT sustavi koriste u svakodnevnim situacijama te kako osobna računala mogu utjecati na zdravlje. Kandidat treba poznavati sigurnosne i pravne aspekte korištenja računala.
 • Modul 2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama
  Od kandidata se traži da dokaže znanje i kompetenciju u korištenju osnovnih funkcija osobnog računala i njegovog operativnog sustava. Kandidat treba efikasno djelovati unutar radne površine (desktop). Treba biti sposoban upravljati i organizirati datoteke i direktorije (mape, foldere) te znati kako kopirati, premještati i brisati datoteke i direktorije (mape, foldere). Kandidat treba dokazati da se snalazi u radu sa ikonama i prozorima unutar radne površine. Kandidat treba dokazati da zna koristiti funkciju pretraživanja, jednostavnih alata za uređivanje riječi – teksta i ispis koji su dostupni unutar operativnog sustava.
 • Modul 3 - Obrada teksta
  Od kandidata se traži da dokaže znanje i sposobnost za korištenje aplikacija za obradu teksta na osobnom računalu. Treba razumjeti i biti sposoban izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i pripremom dokumenta (dopisa) za distribuciju. Kandidat treba dokazati da može koristiti napredne mogućnosti u aplikacijama za obradu teksta kao što su kreiranje tablica, korištenje slika i crteža unutar dokumenta, umetanje objekata i korištenje alata za skupna pisma.
 • Modul 4 - Tablične kalkulacije
  Od kandidata se traži da dokaže razumijevanje osnova tabličnih kalkulatora i sposobnost korištenja aplikacija za tablične kalkulacije na osobnom računalu. Treba razumjeti i biti sposoban izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i korištenjem tabličnog kalkulatora. Kandidat treba biti sposoban izvršiti standardne matematičke i logičke operacije korištenjem osnovnih formula i funkcija. Kandidat treba demonstrirati kompetentnost u korištenju naprednih mogućnosti tabličnih kalkulatora kao što su uvoz objekata i kreiranje dijagrama i grafikona.
 • Modul 5 - Baze podataka
  Od kandidata se traži da dokaže razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i demonstraciju sposobnosti korištenja baza podataka na osobnom računalu. Modul je podijeljen u dva dijela: prvi dio testira sposobnost kandidata da dizajnira i planira jednostavnu bazu podataka koristeći standardnu aplikaciju za baze podataka; drugi dio traži od kandidata da dokaže sposobnost dobivanja informacija iz postojeće baze podataka koristeći upite, alate za selektiranje i sortiranje raspoložive u aplikaciji. Kandidat treba biti sposoban kreirati i modificirati izvještaje.
 • Modul 6 - Prezentacije
  Od kandidata se traži da dokaže sposobnost za korištenje prezentacijskih alata na osobnom računalu. Kandidat treba dokazati sposobnost za izvršenje osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje i priprema prezentacije za distribuciju i prikaz. Kandidat treba dokazati sposobnost kreiranja prezentacija za različitu ciljanu publiku i različite situacije. Kandidat treba demonstrirati sposobnost korištenja osnovnih operacija sa slikama i grafikonima te različite prezentacijske efekte.
 • Modul 7 - Rad u mreži i Internet
  Modul je podijeljen u dva dijela.
  U prvom dijelu, Informacije, od kandidata se traži da dokaže da je sposoban izvršiti osnovna pretraživanja WEB-a koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, zabilježiti rezultate pretraživanja, ispisati WEB stranice i izvještaje pretraživanja.
  U drugom dijelu, Komunikacije, od kandidata se traži da dokaže sposobnost korištenja aplikacija elektronske pošte za slanje i primanje poruka, dodavanje dokumenata ili datoteka porukama te organiziranje i upravljanje direktorijima (mapama, folderima) unutar aplikacija za elektronsku poštu.

Rezultati uspješno položenog ispita se zapisuju u Indeks. Polaganjem bilo koja četiri modula kandidatu se izdaje ECDL Start diploma, a polaganjem svih sedam modula kandidatu se izdaje ECDL osnovna diploma.

Način polaganja ispita
Moduli se polažu na ATES-u (automatiziranim sustavom provjere znanja). Svi moduli su usmjereni na testiranje praktičnih znanja i vještina i vrše se na računalu. Rezultat ispita nakon testiranja ATES-om odmah je poznat.

Priprema za polaganje ispita
Na temelju samostalnog polaganja predispita procijenite svoje znanje za pojedini modul. Nastavni plan definira znanja koja morate imate za uspješan prolazak ispita.

Ukoliko procijenite da imate znanje za prolazak ispita ovdje ga možete prijaviti, a ukoliko to znanje nije dovoljno iskustveno Vam preporučamo obrazovanje kroz pripremne seminare za pojedini modul ili naše programe obrazovanja koji su temeljeni na ECDL modulima.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne