MOC - 2274: Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Lokacije
Infokatedra d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 62
10000 Zagreb
Tel: 01/4840-064
Fax: 01/4840-065
Seminar je namijenjen osobama koje rade ili traže zaposlenje kao sistem administratori koji će imati zadatak upravljanja korisničkim računima i resursima u Microsoft Windows Server 2003 okruženju ili osobama koje su na putu stjecanja certifikata (MCP, MCSA, MCSE...).

Nastavni plan seminara uključuje upravljanje korisničkim, računalnim i grupnim računima, upravljanje pristupom mrežnim resursima, upravljanje pisačima, upravljanje organizacijskim jedinicama u Active Directoryu i implementiranje Group Policy-a za upravljanje korisničkim i računalnim računima.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti polaznike za:

 • Stvaranje i popunjavanje organizacijskih jedinica s korisničkim i računalnim računima (computer and user accounts)
 • Upravljanje korisničkim i računalnim računima
 • Stvaranje i upravljanje grupama
 • Upravljanje pristupom resursima
 • Implementiranje ispisa na pisačima
 • Upravljanje ispisom
 • Implementiranje Group Policy-a
 • Upravljanje korisničkog i računalnog okruženja koristeći Group Policy
 • Nadgledanje računa i resursa

Sadržaj

Module 1: Introduction to Administering Accounts and Resources
Module 2: Managing User and Computer Accounts
Module 3: Managing Groups
Module 4: Managing Access to Resources
Module 5: Implementing Printing
Module 6: Managing Printing
Module 7: Managing Access to Objects in Organizational Units
Module 8: Implementing Group Policy
Module 9: Managing the User Environment by Using Group Policy
Module 10: Implementing Administrative Templates and Audit Policy

Predznanje

 • A++ certifikat ili odgovarajuće znanje
 • Network+ certifikat ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Originalni MOC nastavni materijali za praćenje seminara (knjiga + CD)

Priprema za ispit
Ispit 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne