Grafički dizajner

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Obrazovni program grafički dizajner osposobljava kandidate za upotrebu računala i računalnih aplikacija za grafičko izražavanje.

Počinje se usvajanjem osnovnih znanja rada i upotrebe računala, preko računalnih aplikacija za grafičko izražavanje i obradu fotografija, do završnog stupnja pripreme za tisak i izrade brojnih praktičnih vježbi. Uče se općenite i specijalne tehnike grafičkog izražavanje potrebne svim radnim profilima koji se dotiču grafike, bilo u obliku ilustracija, crteža, fotografije, teksta, likovne umjetnosti, grafičkog, tekstilnog ili drugog dizajna.

Cilj:
Osposobiti polaznike da se uz pomoć računala samostalno bave likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala, posjetnica, plakata, osmišljavanjem vizualnog identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa, memoranduma, posjetnica i koverti). Također, po završetku seminara polaznici su sposobni za samostalno izvođenje prijeloma i pripreme za tisak.

Sadržaj programa:

  • G11: Adobe Illustrator - grafičko crtanje i dizajn
  • G03: Adobe Photoshop - obrada slike na računalu
  • G06: Adobe InDesign - prijelom stranica i priprema za tisak
  • G09: Adobe Acrobat Professional - obrada PDF dokumenata

Predznanje:
Poznavanje rada na PC računalu ili seminar P01: Osnove PC računala i MS Windows

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne