E-Learning specijalizacija - izrada sadržaja i primjena

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Znanje koje je potrebno u sve većim količinama i u što kraćem vremenu postaje najvažnija konkurentska prednost, presudan resurs koji čini razliku između uspješnih i neuspješnih. Primjena računala i e-learning tehnologija za širenje informacija i unapređenje znanja i vještina, nameću se kao uspješna rješenja gore navedenog trenda.

E-learning podrazumijeva svaki materijal napravljen da bi se pomoću računala i dodatnih pomagala (uključujući CD, pametnu ploču i video projekciju) koristio za učenje i poučavanje. Samostalan razvoj većine e-learning sadržaja konačni je stadij u evoluciji sustava za edukaciju unutar jedne organizacije.

E-learning specijalizacija: izrada sadržaja i primjena

…je edukacijski program sastavljen od 7 radionica kroz koje polaznik stječe praktična znanja i vještine neophodne za izradu e-learning sadržaja i organizaciju edukacije primjenom e-learning metodologije učenja i poučavanja.

Nastava se odvija kroz sljedeći program aktivnosti polaznika:

 • samostalno on-line proučavanje zadanih materijala u e-learning obliku
 • mentorirane diskusije polaznika na forumu
 • samostalno izrađivanje vježbi i zadataka
 • aktivno sudjelovanje na kratkim (1-2 dana) kreativnim radionicama u učionici.

Kroz program radionica polaznici će utvrditi osnovne koncepte učenja i poučavanja, upoznati se sa tehnologijama e-learninga, znati razlikovati dobre od loših e-learning sadržaja, steći osnovne vještine za pripremu materijala, pripremati e-learning sadržaj u danas najpopularnijim alatima te organizirati edukaciju primjenom e-learning metodologije.

Predviđeno trajanje edukacije je 5 mjeseci što uključuje 11 dana radionica u učionici i predviđeno opterećenje od 250 sati kroz samostalne i grupne aktivnosti polaznika kombinacijom mentoriranih on-line aktivnosti i aktivnosti u učionici.

Prednosti samostalnog razvoja e-learning sadržaja

 • Smanjeni troškovi i vrijeme razvoja sadržaja
 • Gubici u prijenosu sadržaja klasične nastave su minimalni
 • Jednostavnija i olakšana kontrola cijelog procesa razvoja
 • Pojedinac/tim koji razvija sadržaj nalazi se unutar organizacije koju poznaje
 • Smanjeni troškovi i vrijeme edukacije ciljane skupine Trajanje programa

Prednosti za korporacije i institucije
Samostalan razvoj e-learning sadržaja unutar organizacije optimalno rješava gore navedene zahtjeve, jer se znanje organizacije u najkraćem vremenu distribuira prema ciljanim skupinama u potpuno kontroliranom procesu prijenosa.

Prednosti za edukacijske ustanove
Edukacijske ustanove samostalnim razvojem e-learning sadržaja osiguravaju najefi kasniju prilagodbu klasičnih oblika nastave novim zahtjevima na području edukacije.

Sadržaj edukacije

0. Orijentacija
Upoznavanje polaznika, mentora, upoznavanje sa
programom edukacije

1. Učenje i poučavanje (mentorirana on-line aktivnost)
Osnovne teorije učenja, poučavanje i pristupi poučavanju, razvoj kurikuluma, važnost metodike u obrazovanju, učenje i tehnologija, evaluacija, alternativne škole poučavanja.

2. E-learning (mentorirana on-line aktivnost)
Tumačenja e-learning-a, tehnologije e-learninga, zašto e-learning? gdje, kada i koliko koristiti e-learning?

3. Analiza odabranih e-learning materijala (aktivnost u učionici)
Analiza odabranih e-learning sadržaja kroz sljedeće karakteristike: grafi čki dizajn, navigacija po sadržaju, multimedijalne komponente sadržaja, razine interaktivnosti, mogućnosti komunikacije, evaluacija usvojenog znanja, oblici distribucije; diskusija o pozitivnim i negativnim karakteristikama pojedinih segmenata, konstruktivni prijedlozi za poboljšanje.

4. Tehnologije za izradu i prikazivanje e-learning sadržaja
Aktivnost u učionici: pregled tehnologija i alata za izradu sadržaja, osnovne vještine za obradu i izradu digitalnih materijala (tekst, slika, zvuk, video). Mentorirana on-line aktivnost: pregled alata za upravljanje e-learning aktivnostima, tehnološka e-learning infrastruktura.

5. Rad sa alatima za izradu sadržaja: PowerPoint + Articulate Studio
Mentorirana on-line aktivnost: PowerPoint – osnove korištenja, izrada zadataka Aktivnost u učionici: napredne tehnike PowerPointa, Articulate Studio – uvod, Articulate Presenter, Articulate Engage, Articulate Quizmaker.

6. Izrada e-learning sadržaja
Aktivnost u učionici: podjela lekcije na dijelove, metodička razrada lekcije, priprema materijala. Mentorirana on-line aktivnost: izrada e-learning materijala i kreiranje sadržaja, testiranje lekcije i seminara.

7. Rad sa Moodle: sustavom za distribuciju e-learning sadržaja i upravljanje e-learning aktivnostima
Aktivnost u učionici: mogućnosti LMS alata Moodle, dodavanje resursa, rad s komunikacijskim alatima, rad sa zadaćama, rad s pitanjima, rad s testovima, rad sa sigurnosnim kopijama predmeta.
Mentorirana on-line aktivnost: postavljanje e-learning sadržaja i kreiranje.

Što je pored nastave uključeno u program?

 • 18 tjedana online nastave
 • mentoriranje
 • e-learning materijali i literatura za radionice u učionici
 • šest radionica u učionici (4x2 dana, 2x1 dan), orijentacijski dan
 • stručna podrška za vrijeme radionica u učionici
 • tehničku i organizacijsku podršku u online okruženju
 • 6 mjeseci besplatnog korištenja Moodle infrastrukture nakon edukacije

Koji su tehnički preduvjeti za uspješno praćenje nastave?

 • računalo s mogućnošću spajanja na Internet (minimum 56 kbps)
 • novija inačica web preglednika (IE, Firefox, Opera)
 • novija inačica video preglednika (Windows Media, RealOne ili QuickTime Player) Adobe Acrobat Reader

Što preporučamo?
U cilju kreiranja mutimedijalno bogatih e-learning sadržaja reporučamo savladavanje sljedećih alata kroz redovne seminare u ponudi Algebre:

 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Flash

Što je potrebno prije upisa?

 • znanje engleskog jezika dovoljno za čitanje i razumijevanje stručne literature
 • mogućnost korištenja računala i Interneta.
 • poznavanje osnovnih Internetskih servisa (komunikacija putem e-maila i foruma, pregledavanje web stranica i pretraživanje Interneta)
 • pripremljen "draft" materijal za izradu vlastitog e-learning sadržaja
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne