MS Visio - vizualne komunikacije

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Razvojem prezentacijskih mogućnosti računala, povećana je uporaba grafičkih elemenata u prezentacijama svih vrsta. Usporedo s takvom povećanom uporabom, traje razvoj i korištenje sve modernijih i kvalitetnijih alata za vizualno oplemenjivanje prezentiranog materijala, čije mogućnosti dostižu donedavno nedostižne razmjere. Jedan od najpoznatijih alata takve vrste je i MS Visio, koji sa svoje četiri inačice pokriva potrebe svakog korisnika računala, bez obzira na njegovo područje rada.

Cilj:
Upoznavanje s korisničkim sučeljem i principima rada programa, izradom jednostavnih i složenih blok dijagrama, izradom radnih i mrežnih dijagrama, početnim i naprednim korištenjem Organization Charta (organizacijske liste), kreiranjem tehničkih shema i 2D crteža, vizualnim prikazivanjem podataka iz Office programa, opisivanjem i prezentacijom tehničkih nacrta izrađenih u CAD programima (AutoCAD).

Sadržaj seminara:

Jednostavno kreiranje blok dijagrama, Radnih dijagrama, Organizacijskih listi, Vremenskih i prostornih mapa, Karata, Mrežnih dijagrama, Dijagrama baza podataka, Web-site mapa, Tehničkih shema, 2D crteža, Kreiranje vizualnih prikaza, Podataka iz Microsoft Office programa (MS Word, MS Excel), Uz Internet podršku, opisivanje i prezentacija tehničkih nacrta kreiranih u CAD programima (AutoCAD), Jednostavan unos elemenata iz bogate biblioteke gotovih grafičkih simbola… 

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i Windows
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
-

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne