Internet i rad na mreži

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Internetom se danas služe milijuni ljudi i postalo je pitanje opće kulture služiti se njime. Na Internetu su nam različite informacije o mnogobrojnim stvarima nadohvat ruke. Kako doći do njih?

Cilj:
Po završetku seminara polaznici će znati prenositi podatke između računala u mreži te se koristiti programima za pregledavanje Interneta (Internet Explorer) i programe za upravljanje elektroničkom poštom (Outlook Express).

Sadržaj seminara:

Pojam Interneta, Upoznavanje s računalnim mrežama, Usluge na Internetu (WWW, E-mail, FTP, News, Chat), Instaliranje i podešavanje potrebne opreme i softwarea, TCP/IP standard, Konfiguriranje aplikacija u Windows operativnom sustavu, Uspostava modemske veze, Internet Explorer, Dohvat podataka sa WWW-a (World Wide Web), Favorites, Rad sa pretraživačima, Program Outlook Express, Slanje i primanje e-mail poruka, Signature, Dodavanje datoteka uz poruke (Attachments).

Predznanje:
P01: Osnove rada PC računala i Windows
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
ECDL modul 7: Rad u mreži i Internet

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne