MS Access - upravljanje ključnim poslovnim informacijama

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Ovaj seminar pruža iskusnim korisnicima Microsoft Access-a jake temelje relacijskih baza podataka*. Približava koncepte relacijskih baza podataka i uči kako upotrijebiti moćne tehnike koristeći Access za prikupljanje, organizaciju i izvještavanje o informacijama ključnim za vaš posao.

Polaznici će naučiti kako kreirati jake strukture baza podataka, kako sakupiti vanjske podatke, te kako integrirati Access sa ostalim Microsoft Office System 2003 aplikacijama. Sve te vještine koristiti će se za stvaranje fleksibilnih izvještaja razumljivih za korisnika. Cilj seminara je pružiti polaznicima više podrške u organizaciji njihovih poslovnih informacija pomoću raznih Access tehnika baza podataka te im na taj načini omogućiti kompetentno i efikasno obavljanje svakodnevnog posla.

Cilj:
- kreirati jake strukture relacijskih baza podataka* koje su jednostavne za održavanje koristeći Access za integritet podataka
- unositi podatke raznih formata iz vanjskih izvora
- koristiti odgovarajuće tehnike za pronalaženje podataka u Access bazi podataka u skladu sa poslovnim zahtjevima
- napraviti dosljedan standard korisničkog sučelja za unos podataka
- napraviti jake i fleksibilne izvještaje za menadžment
- opisati dobiti koje se ostvaruju integracijom Accessa sa ostalim Office 2003 aplikacijama

Sadržaj seminara:

Modul 1: Kreiranje jakih temelja za vašu bazu podataka
Modul 2: Kreiranje učinkovitog korisničkog sučelja
Modul 3: Organizacija podataka preko pretraživanja
Modul 4: Iznošenje strateških informacija pomoću Access-a
Modul 5: Integriranje Access-a sa ostalim Office aplikacijama

Predznanje:
- osnovno razumijevanje relacijskih bazi podataka.
- razumijevanje Access tabela, pretraživanja, obrazaca i izvještaja te osnovno znanje o tome kako se ti elementi koriste unutar Access baze podataka.
- iskustvo u kreiranju Access macro naredbi te njihovom korištenju u obrascima.
- iskustvo u radu sa standardnim Microsoft Office aplikacijama (kao što su Outlook, Word i Excel)

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne