Osnove upravljanja korporativnim portfeljem projekata

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Nijedna tvrtka nema dostatne resurse za ostvarivanje svih poslovnih potreba koji proizlaze iz njene misije i vizije. Sukladno njima postavljaju se višegodišnji poslovni ciljevi koji se provode kroz razne strateške inicijative. Ove inicijative generiraju programe i projekte, a sveukupan obujam posla (ili njegov dio) prati se kroz portfelje projekata.

Upravljanje portfeljem projekata je proces kojim se osigurava da tvrtka svoje ograničene resurse koristi na poslovima koji donose najveću vrijednost i koji su najviše u suglasju s poslovnim ciljevima i strategijama. Polaznicima se objašnjavaju razni aspekti upravljanja portfeljima koji se moraju suštinski shvatiti prije nego se koncepti primjene. Demonstrira se 6-stupanjski model implementacije upravljanja portfeljem: definicija, temelji, selekcija, prioritizacija, autorizacija i aktivacija.

U našoj se praksi ova metodologija koristi za izradu višegodišnjeg strateškog poslovnog plana koji se razvija paralelno s donošenjem poslovnog plana za narednu poslovnu godinu. Značajni ili cjelokupni dio poslovanja predstavljen je kroz projekte i programe tipa investicija, održavanja, razvoja, ostalih nabava, režija i sl. Učinkovitiji je ali i komplementaran dosadašnjoj praksi donošenja i praćenja realizacije poslovnih planova prema financijskim (računovodstvenim) kategorijama koji su relativno tromi za realne situacije u kojima se posao provodi. Osigurava olakšanu provedbu rebalansa proračuna u tekućoj poslovnoj godini praktički na mjesečnoj razini temeljem kontrolinga koji proizlazi iz taktičkih i operativnih planova svih projekata.

Seminar je namijenjen linijskom i projektnom managementu. Potrebno predznanje: seminari Upravljanje projektima - povratak osnovama i Upravljanje metodom ostvarene vrijednosti.

Cilj: 
- Shvatiti temeljne koncepte i dobiti upravljanja portfeljem projekata
- Pokrenuti projekt implementacije upravljanja portfeljem projekata što obuhvaća definiranje polazišta i temeljnih karakteristika portfelja, kreiranje općeg modela za odabir, uravnoteženje, prioritizaciju i autorizaciju poslova
- Shvatiti principe izvještavanja i korištenja rezultata upravljanja portfeljima

Sadržaj seminara:

 • Koncepti portfelja, pojmovi i dobiti
 • Definicija strukture portfelja pogodan za pojedinu tvrtku-organizaciju
 • Evaluacija i odabir potencijalnih poslova za portfelj
 • Autorizacija, aktivacija i upravljanje portfeljem u svakodnevnom poslu
 • Pregledavanje i izvještavanja poslova portfelja tijekom poslovne godine
 • Nadogradnja portfelja po promjenama strategija tvrtke-organizacije

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows
PM01: Upravljanje projektima

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne