Sustavi za podršku planiranju i budžetiranju

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar Sustavi za podršku planiranju i budžetiranju daje polaznicima presjek znanja koje je potrebno da bi mogli krenuti u implementaciju takvog sustava u svojem poduzeću.

Na seminaru će materija od strane predavača biti izložena jezikom razumljivim običnim ljudima, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u implementaciji takvih sustava u vodećim hrvatskim poduzećima Polovica vremena trajanja seminara predviđena je za interaktivan rad - vježbe, radionice, studije slučaja i diskusije o problemima s kojima se surećemo u praksi.

Cilj:
Nakon pohađanja seminara, polaznici će steći detaljno razumijevanje opsega i sadržaja sustava za podršku planiranju i budžetiranju te će biti u mogućnosti raditi na takvom projektu u dijelu koji odgovara njihovoj specijalnosti (financije, prodaja, nabava, kontroling). Biti će u mogućnosti realno procijeniti interne mogućnosti poduzeća za implementaciju takvog sustava, te pojedinih dobavljača na tržištu usluga. Polaznici će znati što menadžeri od takvog sustava očekuju i kako i na koji način se to može tehnološki, procesno i projektno podržati, te na koji način mogu maksimalno iskoristiti resurse koje imaju u poduzeću.

Sadržaj seminara:

 • Corporate Performance Management - Mjerenje uspješnosti poduzeća
  Elementi i ciklus CPM sustava
  Uloga planiranja/budžetiranja u CPM sustavu
  Odnos CPM - BI
  Smjernice za uspješno uvođenje CPM sustava
  Pregled izvora rizika u implementaciji CPM sustava
  Tehnološka osnovica CPM sustava
 • Planiranje i budžetiranje
  Proces planiranja i budžetiranja
  Strateško planiranje vs. operativno planiranje
  Tipovi planova i njihova hijerarhija
  Izbor metode planiranja/budžetiranja
  Predviđanja (Rolling Forecasts)
 • Primjer iz prakse
 • Radionice
  Planiranje prodaje
  Planiranje troškova
  Simulacije budžeta/prognoze
  Planiranje poslovnog pothvata
 • Studije slučaja
 • Zaključak
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne