Analiza rizika

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Potražnja za novim proizvodom, vrijednost prodaje idućeg mjeseca i ukupni troškovi projekta samo su neki od primjera slučajnih varijabli. Kod slučajnih varijabli ne možemo sa sigurnošću reći koju će vrijednost poprimiti. I upravo one su izvor rizika.

U klasičnim analizama rizik se često zanemaruje aproksimirajući slučajne varijable prosječnom vrijednošću. Ne uzimanje u obzir rizika može imati drastičan efekt na kvalitetu poslovnih odluka. Na primjer, dvije investicije mogu imati jednak očekivani prinos, ali vrlo različit stupanj rizičnosti. Gledajući samo očekivani prinos bilo bi nam svejedno koju od njih ćemo izabrati, a kad uzmemo u obzir rizik stvari se mijenjaju. Primjenom analize rizika, iskorištavamo sve informacije koje postoje o određenom poslovnom problemu te na taj način podižemo kvalitetu odluke.

Cilj:
Cilj seminara je obučiti polaznike za primjenu analize rizika u vlastitom poduzeću. Polaznici će biti detaljno upoznati s metodologijom analize rizika tj. s Monte Carlo simulacijom. Polaznici će naučiti i najpopularniji alat za analizu rizika - Palisade @Risk. Također, polaznici će kroz samostalan rad na primjerima i studijama slučaja steći vještinu modeliranja realnih poslovnih problema. Nadalje, polaznici će naučiti kako napraviti izvještaj te ga prezentirati menadžmentu. Konačno polaznici će naučiti kako potaknuti primjenu analize rizika u vlastitom poduzeću.

Sadržaj seminara:

 • Uvod u analizu rizika
  Što je rizik?; Vrste rizika; Zašto je važno analizirati rizika u poslovnom odlučivanju?
 • Monte Carlo simulacija
  Slučajne varijable; Distribucije vjerojatnosti; Što je Monte Carlo simulacija?; Uzorkovanje distribucija vjerojatnosti; Replikacija eksperimenata
 • Modeliranje poslovnih problema za analizu rizika
  Modeliranje; Dijagrami utjecaja; Definiranje slučajnih varijabli ekspertnom procjenom; Definiranje slučajnih varijabli prilagodbom empirijskim podacima; Modeliranje koreliranih varijabli
 • Analiza rezultata
  Što su rezultati analize rizika?; Kako se interpretiraju?; Analiza osjetljivosti
 • Izrada izvještaja analize rizika
  Što treba sadržavati izvještaj analize rizika?; Kako treba izgledati?; Kako prezentirati rezultate analize rizika?
 • Studije slučaja analize rizika
  Budžetiranje kapitala; Investicijske odluke; Analiza rizika portfelja vrijednosnih papira; Novčani tok; Planiranje proizvodnje; Upravljanje projektima; Prognoziranje potražnje
 • Upravljanje projektima analize rizika
  Koji su organizacijski preduvjeti da bi analiza rizika bila uspješna?; Kako potaknuti primjenu analize rizika u vlastitoj organizaciji?
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne