Fast Track to Adobe ColdFusion

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
ColdFusion je web aplikacijski server koji integriran sa Dreamweaver-om omogućava korisnicima dodavanje dinamike svojim stranicama bez poznavanja programiranja. ColdFusion također podržava Server Side ActionScript i u komunikaciji sa Flash klijentom podržava dinamičke Flash stranice.

Cilj:
Po završenom seminaru korisnik će naučiti kako se postavlja i upravlja ColdFusion razvojnom okolinom. Također će naučiti upotrebljavati ColdFusion Markup jezik (CFML), izrađivati upite koji dohvaćaju, upisuju i mijenjaju podatke u bazi, izrađivati provjeru na strani klijenta i servera, provjeravati korisnika i sigurnost pri spajanju na stranice. Višestruko koristiti isti kôd radi lakšeg izvođenja, ubacivati kreirane tagove, predefinirane funkcije i ColdFusion komponente u aplikaciju.

Sadržaj seminara:

Prednost dinamičkih stranica nad statičkima, ColdFusion Markup Language, ColdFusion komponente, izrada ColdFusion aplikacija, ColdFusion varijable, ColdFusion fukncije, komentiranje vlastitog koda, postavljanje upita na bazu podataka, ispisivanje podataka iz baze podataka, upotreba dinačkih alata za izradu tablica, višestruka upotreba koda, ColdFusion i forme, upotreba dinamičkih URL parametara, izrada forme za unos podataka u bazu, izmjena podataka u bazi, Kreiranje interaktivne web aplikacije sa osloncem na bazu podataka.

Predznanje:
W11: HTML
W01: Fast Track To Dreamweaver
W02: Advanced Dreamweaver Techniques

Priprema za ispit:
Macromedia Certified ColdFusion Developer

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne