Advanced Adobe ColdFusion Development

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
ColdFusion Advanced seminar daje iskusnim Web programerima znanje i praksu koja je potrebna za izradu robusnih Web aplikacija.

Cilj:
Korisnik će nakon odslušanog seminara znati izraditi i upravljati složenim tipovima podataka, upitima i strukturama u aplikaciji, koristiti indeksiranje i pretraživati sadžaje dokumenata i baza podataka koristeći Verity search engine. Također, upoznati će se s mogućnostima postojećih tagova i funkcija te kako ih izrađivati i koristiti u svojim aplikacijama.

Sadržaj seminara:

Pogodnosti upotrebe polja pri izradi ColdFusion aplikacije, upotreba ColdFusion Markup jezika sa jedno i dvodimenzionalnim poljima, upotreba za prikazivanje varijabli i debugiranje, upravljanje poljima pomoću funkcija ArrayAppend(), ArrayLen() i ArrayDelete(), funkcija GetTickCount() za mjerenje vremena izvršenja dijela koda, upotreba za spajanje više SQL upita u jedan logički entitet, upravljanje i izrada upita korištenjem Query funkcija, združivanje složenih tipova podataka, kreiranje kolekcija, indeksiranje kolekcija koje sadrže informacije o dokumentima i bazama podataka, pozivanje tagova upotrebom , izrada komponenti za optimalno višestruko korištenje, pozivanje funkcija i predaju argumenata funkcijama, upotreba var i return tvrdnji u funkcijama, implementiranje / metodologije, izrada web sadržaja korištenjem i tagova.

Predznanje:
W09: Fast Track To ColdFusion
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
Macromedia Certified ColdFusion Developer

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne