MS Visual Basic - povezivanje sa bazama podataka

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Većina poslovnih aplikacija koristi baze podataka u koje se pohranjuju podaci o osobama, objektima, pojavama i događajima. Da biste napravili ozbiljniju aplikaciju koja koristi baze podataka koristit ćete se programskim okruženjem OLE DB i objektnim modelom ADO kojima ćete preglednije i lakše manipulirati bazom.

Cilj:
Seminar podučava polaznike izradi aplikacija u Visual Basic-u koje omogućavaju pristup određenoj bazi podataka, tj. onim korisnicima koje ćete Vi odrediti. Nakon pristupa bazi zapisi u njoj moći će se mijenjati, dodavati, brisati, kopirati. Naučit ćete izraditi instalacijske datoteke (Setup) i rasporediti ih na lokacije od kuda će instalacija biti pokrenuta.

Sadržaj seminara:

Kontrola podataka i svojstva, recordset objekt - navigacijske metode, recordset objekt - metode pretraživanja, ažuriranja i kriteriji, uvod u SQL, sintaksa i način postavljanja SQL upita, rad s više tablica istovremeno kroz SQL, parametarski upiti na bazu, Active X kontrole za prikaz podataka, napredno korištenje DAO relacijskog modela, prevođenje programa (engl. Compiler) i opcije, izrada instalacijske skripte i paketa.

Predznanje:
D02: MS Visual Basic - korištenje programskog alata
D03: MS Visual Basic - napredno korištenje
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
70-176: Designing and Implementing Desktop Applications widh MS Visual Basic 6.0.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne