Java 2 Programming Language

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Web je danas jedan od ključnih faktora na tržištu informacija. Java je objektno orijentirani programski jezik dizajniran s ciljem razvijanja na Internetu. Java je portabilan, opće namjenski, konkurentan, objektno orijentirani programski jezik sa podrškom za networking te razvijanje grafičkog korisničkog sučelja. Danas je u prvom planu i pisanje Java aplikacija za mobilne uređaje.

Cilj:
Predstaviti polazniku programski jezik Javu, upoznati ga sa osnovnim mogućnostima koje Java kao portabilni objektno orijentirani jezik nudi, naučiti polaznika razvijati standalone desktop aplikacije. Nakon završenog seminara polaznik vlada osnovnim Java alatima za pisanje malih do srednjih Java aplikacija, te zna koristiti prednosti konkurentnog programiranja. Polaznici kroz seminar rješavaju puno praktičnih primjera.

Sadržaj seminara:

Modul1: Kreiranje, prevođenje i izvršavanje jednostavnih Java aplikacija

 • Prevođenje i izvršavanje jednostavnih aplikacija
 • Kreiranje jednostavnih klasa
 • Kreiranje i inicijaliziranje varijabli
 • Pisanje izraza
 • Kreiranje i inicijaliziranje polja
 • Rad sa poljima

Modul2: Kontrola programskog toka

 • If naredba
 • For petlja
 • „While..do“ i „do..while“ petlja
 • Break naredba
 • Switch naredba
 • Uvjetni operator

Modul3: Java class libraries

 • Kreiranje novog objekta
 • Pozivanje metoda
 • Konverzija primitivnih tipova i objekata
 • Uspoređivanje objekata
 • Utvrđivanje klase kojoj objekt pripada

Modul4: Kreiranje klasa

 • Definiranje metoda
 • Preopterećenje metoda
 • Definiranje konstruktora
 • Kreiranje statičkih elemenata klase
 • Korištenje argumenata komandne linije

Modul5: Rad s objektima

 • Importiranje klase
 • Nasljeđivanje klase
 • Redefiniranje metoda
 • Kreiranje sučelja
 • Implementiranje sučelja
 • Kreiranje unutarnjih klasa

Modul6: Upravljanje iznimkama

 • Upravljanje iznimkama
 • Pisanje metoda koje bacaju iznimke
 • Asserti

Modul7: Kreiranje niti

 • Kreiranje niti nasljeđivanjem klase Thread
 • Kreiranje niti implementiranjem sučelja Runnable
 • Sinkronizacija niti

Modul8: Kolekcije

 • Sučelje Set
 • Rad sa Setom
 • Sučelje List
 • Rad sa Listom
 • Sučelje Map
 • Rad sa Mapom

Modul9: GUI razvoj

 • Kreiranje kontejnera koristeći Swing
 • Kreiranje Swing komponenti
 • Layout Manageri
 • Mouse event
 • Key event

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows
P18: Internet i rad na mreži
Poznavanje sintakse C/C++
osnovno poznavanje objektno - orjentirane tehnologije
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
CX310-035: Sun Java Certified Programmer for Platform 1.4

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne