Java 2 Advanced Programming

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Web je danas jedan od ključnih faktora na tržištu informacija. Java je objektno orijentirani programski jezik dizajniran s ciljem razvijanja na Internetu. Java je portabilan, opće namjenski, konkurentan, objektno orijentirani programski jezik sa podrškom za networking te razvijanje grafičkog korisničkog sučelja. Danas je u prvom planu i pisanje Java aplikacija za mobilne uređaje.

Java ima širok spektar mogućnosti u razvijanju multi-tier mrežnih aplikacija. Developerima su na raspolaganju klase za rad sa inputom i outputom, socketima, te datagramima. Također, Java koristi JDBC tehnologiju za rad sa bazama podataka što joj sa još mnoštvom tehnologija omogućava pisanje o platformi i implementaciji baze podataka neovisnih multi-tier aplikacija što će i biti cilj seminara.

Cilj:
Predstaviti polazniku naprednije mogućnosti Jave, odabrati odgovarajuće alate za razvoj multi-tier aplikacija, upoznati i koristiti JDBC tehnologiju za komunikaciju s bazama podataka, iskoristiti mogućnosti rada sa ulazom i izlazom podataka, mogućnost socketa za pisanje moćnih mrežnih aplikacija koristeći pri tome prednosti Jave kao što su portabilnost, te dobra podrška za security. Upoznati se sa novim naprednim mogućnostima koje dolaze sa novom 1.5 verzijom Jave.

Sadržaj seminara:

Modul1: Rad sa strukturama podataka

 • Kreiranje polja
 • Manipulacija poljem podataka
 • Korištenje enumeriranih podatkovnih tipova
 • Rad sa kolekcijskim klasama
 • Rad sa drugim strukturama podataka

Modul2: Pregled osnovnih principa Jave

 • Korištenje regularnih izraza
 • Korištenje Assertion-a
 • Informiranje o objektu u vrijeme izvršavanja aplikacije
 • Korištenje reflectiona
 • Usporedba objekata

Modul3: Rad sa iznimkama

 • Upravljanje iznimkama
 • Pisanje exception handlera
 • Kreiranje vlastitih iznimki
 • Rad sa ulančanim iznikama

Modul4: Upotreba Java I/O paketa

 • Korištenje I/O paketa
 • Rad sa Input i Output streamovima
 • Rad sa znakovnim streamovima
 • Čitanje iz datoteke
 • Pisanje u datoteke
 • Upravljanje I/O objektima

Modul5: Upotreba višenitnih programa

 • Pregled mogućnosti višenitnog programiranja
 • Kreiranje višenitnih programa
 • Sinkronizacija

Modul6: Pregled mogućnosti JDBC koncepata

 • Osnovni koncepti baza podataka
 • Modificiranje podataka u bazi
 • Pristup bazi podatka
 • Izvršavanje transaktivnih instrukcija

Modul7: Pregledm mogućnosti mrežnog programiranja

 • Koncept networkinga
 • Identificiranje računala na mreži
 • Implementacija veze između klijenta i servera
 • upotreba Datagram Socket klasa

Modul 8: Pregled novih I/O klasa u Java 5

 • Korištenje Buffer i Channel klase
 • Rad sa Buffer i Channel klasom
 • Rad sa Memory-Mapped datotekom

Modul 9: dodatni API moduli

 • Korištenje servisa za printanje
 • Korištenje API klasa za logiranje
 • Korištenje Preferences API-ja

Predznanje:
Java 2 Programming Language
Odlično poznavanje objektno orijentirane tehnologije
Iskustvo u Java programiranju ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0 (CX-310-055)

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne